Stefan Ignacy Możdżeń, Historia wychowania, t. I do 1795, 431 ss., 10 nlbt.; II 1795–1918, 397 ss., 1 nlb.; t. III 1918–1945, 275 ss., 1 nlb., Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2006. .;

Henryka Kramarz

AbstraktPełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.