lidia Łazurko, „Czasopismo «Kwartalnik Historyczny» i rozwój polskiej historiografii ostatniej ćwierci XIV – pierwszej połowy XX stulecia” (autoreferat dysertacji na stopień kandydata nauk historycznych), Kijów–Drohobycz 2008, 18 ss.

Alfred Toczek

AbstraktPełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.