Andrzej Szmyt, Gimnazjum i Liceum Wołyńskie w Krzemieńcu w systemie oświaty Wileńskiego Okręgu Naukowego w latach 1805–1833, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w olsztynie, Olsztyn 2009, 417 ss. + il.

Ewa Danowska

AbstraktPełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.