Antoni Marszałek, Suwerenność i integracja europejska w polskiej myśli naukowej i politycznej do końca XIX wieku, Łódź 2005.

Ludwik Mroczka

AbstraktPełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.