«ОБОСНОВАТЬ И УЗАКОНИТЬ ТЕРРОР». ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ БОРЬБЫ С ИНАКОМЫСЛИЕМ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ.

ЮЛИЯ КАНТОР

Abstrakt


W artykule przedstawiono proces polegający na uprawomocnieniu bolszewickiego terroru w pierwszych latach po objęciu władzy przez  Włodzimierza Lenina i jego towarzyszy. Mechanizm terroru wymierzony był wówczas przeciwko myślącym inaczej, zwłaszcza inteligencji, duchowieństwu i przedstawicielom innych orientacji politycznych. Decyzje w sprawie stosowania kar były zatwierdzane przez partię bolszewicką, a następnie wprowadzane w życie i wykonywane przez organy Czeka i OGPU. Mechanizmy terroru stworzono w ciągu pierwszych pięciu lat władzy sowieckiej. Co prawda był on wymierzony w tym czasie przeciwko elicie niechętnej władzy bolszewików, ale skutecznie służył Leninowi i jego towarzyszom do narzucania swej woli reszcie społeczeństwa.

Słowa kluczowe


Rosja Sowiecka, władza bolszewików, początki terroru, represje, system prawa, mechanizmy uzależnienia społeczeństwa

Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.