Vol 2 (2003)

Spis treści

Karta tytułowa

Strona tytułowa PDF
  1-2

Spis treści

Spis treści PDF
  345-350

Artykuły

Armia Judei jako symbol narodowy w okresie panowania dynastii Hasmoneuszy (168/167 - 63 przed Chr.). PDF
Jerzy Ciecieląg 3-26
Bipedes bestiaeobraz Hunów w oczach autorów rzymskich IV i V w. n.e. PDF
Marek Wilczyński 27-44
Grzech książki zakazanej [cenzura kościelna w świetle zbiorów Biblioteki Casanatensel. PDF
Andrzej Dróżdż 45-80
0 listach Bohdana Chmielnickiego. PDF
Piotr Borek 81-112
Zbrodnia i kara w świetle wybranych listów i pamiętników drugiej pot owy XVII stulecia. PDF
Agnieszka Skórska-Jarmusz 113-126
Kobieta hiszpańska w relacjach podróżników zagranicznych u schyl ku oświecenia i w epoce romantyzmu. PDF
Barbara Obtułowicz 127-143
Życie codzienne w Gimnazjum Wotyńskim w Krzemieńcu (1805-1831). PDF
Ewa Danowska 145-156
"Teka" a samoksztatcenie historyczne mtodzieży galicyjskiej (1898-1912). PDF
Lucyna Kudła 157-167
Prymat ducha, czy wielki przemysł ? Koncepcje rozwojowe Krakowa do roku 1933. PDF
Hanna Kozińska-Witt 169-182
Ludwik Mroczka Polacy i Ukraińcy między koegzystencją a konforntacją. PDF
Ludwik Mroczka 183-199
Początki produkcji silników lotniczych w II Rzeczypospolitej (1921-1926). PDF
Mariusz Majewski 201-221
Dziat alność konspiracyjna Stronnictwa Demokratycznego (1939-1945). PDF
Ewa Fogelzang-Adler 223-240
Plan Marshalla w czechosłowackiej prasie (czerwiec-sierpień 1947). PDF
Joanna Janus 241-253

Miscellanea

Projekt stroju narodowego dla Hiszpanek w 1788 roku. PDF
Barbara Obtułowicz 255-262
Centralne Archiwum Ruchu Narodowego w Warszawie. PDF
Słanisław Kilian 263-267
Lecznictwo w klasztorze benedyktynek w Sandomierzu. PDF
Anna Szylar 269-288
Obraz Napoleona Bonaparte w pamiętnikach Polek. PDF
Anna Janota-Strama 289-302
Dziat alność charytatywna Towarzystwa Literackiego Przyjaciół Polski w Londynie u schyl ku XIX wieku. PDF
Jadwiga Czerwińska 303-310

In Memoriam

Pamięci prof. zw. dra hab. Czesława Majorka (2 7 IX 1938 - 2 9 IX 2002). PDF
Czesław Nowarski 311-315

Recenzje

Żydzi w polskim i czeskim społeczeństwie obywatelskim, lide v Ceske a polskś obćanske spolećnosti. Red. Jerzy Tomaszewski, Jaroslav Valenta. Praga\Praha 1999. PDF
Stanisław Grzybowski 317-321
Andrzej Paczkowski, Droga do "mniejszego zła". Strategia i taktyka obozu władzy lipiec 1980 - styczeń 1982, Kraków 2002. PDF
Robert Murzyn 323-327
Dorothee Schmitz-Koster, W imię rasy. Dzieci dla Fuhrera - mity i rzeczywistość, Warszawa 2000. PDF
Edyta Chrobaczyńska-Plucińska 329-333
Ernst Klee, Auschwitz - medycyna III Rzeszy ije j ofiary, Kraków 2001. PDF
Witold Tomasz Chrostowski 335-339

Sprawozdania

Sprawozdanie z obozu naukowego "Próby jednoczenia się Europy - Zjazd Gnieźnieński w roku 1000 a Unia Europejska roku 2000". PDF
Jerzy Ciecieląg 341-342
Informacja o działalności Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Joachima Lelewela w Akademii Pedagogicznej w Krakowie. PDF
Jerzy Ciecieląg 343-344


ISSN: 2451-0068