Vol 14 (2013)

In Memoriam Jerzy Gołębiowski (1934-2010)

Spis treści

Karta tytułowa

Karta tytułowa PDF
  1-2

In Memoriam

Wstęp PDF
Jacek Chrobaczyński 3
Jerzy Gołębiowski (1934-2010) PDF
Jacek Chrobaczyński 4-8
Wykaz publikacji prof. Jerzego Gołębiowskiego. PDF
Anna Paciorek 9-13

Artykuły

Centralny Zarząd Dóbr Włodzimierza hr. Dzieduszyckiego PDF
Kazimierz Karolaczak 14-26
Aktywność gospodarcza Polaków na Syberii w XIX i na początku XX wieku. PDF
Władysłw Masiarz 27-45
Rola i znaczenie kooperatyzmu w poglądach Edwarda Abramowskiego . PDF
Władysław Wic 46-53
Polityka gospodarcza władz II Rzeczypospolitej w narracji szkolnych podręczników historii (1950–2007). PDF
Czesław Nowarski 54-66
Przemysł rolno-spożywczy w województwie wołyńskim w latach 1921–1939. PDF
Artur Czuchryta 67-76
Z dziejów produkcji o charakterze militarnym w Hucie „Ludwików” w Kielcach 1919–1939. PDF
Jan Główka 77-85
Uwarunkowania działalności frmy „Bata” w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym. PDF
Łukasz Płatek 86-101
Francuska pomoc w wyposażeniu armii polskiej (1919–1939). PDF
Józef Łaptos, Mariusz Wojciech Majewski 102-116
Obraz żydowskiego rzemiosła w Chmielniku w międzywojennej Polsce w pamięci mieszkańców miasta . PDF
Marek Maciągowski 117-126
Interwencjonizm państwowy w przemyśle na łamach „Polski Gospodarczej” z lat 1930–1939. PDF
Edyta Majcher-Ociesa 127-134
Przyczynek do sprawnego działania organów administracji państwowej Drugiej Rzeczypospolitej (odbudowa wsi podkrakowskich po wybuchu składu amunicji w 1927 r.) . PDF
Jan M. Małecki 135-142
Broń ostatniej szansy. Zagraniczne zakupy sprzętu wojskowego dla armii II Rzeczypospolitej (wiosna–lato 1939 r.) PDF
Wojciech Mazur 143-164
Stan i potrzeby badawcze regionu świętokrzyskiego w zakresie historii społeczno-gospodarczej w latach II Rzeczypospolitej. PDF
Regina Renz 165-171
„Akcje specjalne” – założenia i realizacja w Polsce centralnej w latach 1933–1939. PDF
Elżbiata Słabińska 172-178
Przemiany w strukturze agrarnej powiatu Dąbrowa Tarnowska w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. PDF
Krzysztof Struziak 179-191
Polskie Kompanie Wartownicze wobec Skarbu Narodowego 1950–1955 PDF
Czesław Brzoza 192-198
Etos ofcerski w warunkach skrajnych na podstawie wybranych postaw ofcerów WP osadzonych w KL Auschwitz. PDF
Jerzy Dębski 199-212
Zmiany w strukturze własności ziemiańskiej w dystrykcie radomskim 1939–1945, PDF
Jan Gapys 213-221
Grabież tzw. majątków bezpańskich należących do Żydów w Kielcach i powiecie kieleckim w okresie okupacji . PDF
Krzysztof Urbański 222-228
Ubezpieczenia społeczne Żydów na ziemiach polskich okupowanych przez hitlerowskie Niemcy. PDF
Łukasz Tomasz Sroka, Konrad Meus 229-241
Od wyzwolenia do zniewolenia. Krakowianie lat 1945–1947. PDF
Agnieszka Chłosta-Sikorska 242-251
Więźniowie OPW Brzeszcze w świetle sprawozdań i zestawień statystycznych z 1952 roku. PDF
Andrzej Dróżdź 252-266
Aprowizacja mieszkańców Krakowa w latach gospodarki wojennej i powojennej inflacji (1918-1923). PDF
Iwona Kawalla 267-278
Przemysł rolny w województwie karkowskim 1918-1939. PDF
Janusz Kowal 279-297
Samoorganizacja spoleczeństwa polskiego. Zarys historyczny organizacji pozarządowych w Polsce i ich funkcjonowanie do końca XX wieku. PDF
Renata Łuczyńska 298-309
Przekształcenia struktur gospodarki regionu podkarpackiego. Procesy metropolizacji, procesy globalizacji. PDF
Zbigniew Makieła 310-319
Obiekty sportowe w Krakowie w dobie zaborów i II Rzeczypospolitej. PDF
Czesław Michalski 320-329
Miasta regionu górnej Wisły w XIX-XX w. (1857-2009). PDF
Jan Rajman 330-341
Z badań nad problematyką małych miast w województwie krakowskim w okresie międzywojennym. PDF
Piotr Trojański 342-353


ISSN: 2451-0068