Vol 7 (2018)

Res Gestae

Spis treści

Karta tytułowa

Karta tytułowa PDF
  1-2

Spis treści

Spis treści PDF
  3-4

Artykuły

Europejczyk odkrywa Wschód. Lewant w latach 1096–1127/28 jako pogranicze trzech cywilizacji i miejsce poszerzania horyzontu geograficznego – analiza źródłoznawcza PDF
Dawid Gołąb 5-21
Z działalności sportowej i wojskowej Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Wieliczce w latach 1892–1939 (1948). Cz. 1 PDF
Paweł Krokosz 22-45
Echa zamachu majowego 1926 roku w krakowskim garnizonie i wśród mieszkańców miasta. Próba bilansu oraz postulaty badawcze PDF
Liliana Kaczor 46-67
Polityka kolonialna międzywojennej Polski w świetle źródeł krajowych i zagranicznych: nowe spojrzenie (1918–1945) PDF
Piotr Puchalski 68-121

Artykuły recenzyjne

Służba w dwóch formacjach mundurowych. Uwagi do biografii autorstwa Roberta Litwińskiego PDF
Jarosław Jakubowski 122-129

Recenzje

Jerzy Pałosz, Ten wspaniały strajk ludzkości, z dziejów żołnierzy frontu wschodniego Wielkiej Wojny, Kraków 2018, Wydawnictwo Libron, ss. 282. PDF
Krzysztof Śmigielski 130-137
Martyna Grądzka-Rejak, Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie (1939–1945), Wydawnictwo Wysoki Zamek, Kraków 2016, ss. 488 PDF
Barbara Bal 138-144
Le rapport Pilecki. Déporté volontaire à Auschwitz, 1940–1943, traduit du polonais par Urszula Hyzy et Patrick Godfard, notes historiques d’Isabelle Davion, postface d’Annette Wieviorka, Seyssel: Champ Vallon, 2014, ss. 336. PDF
Anna Wencel 145-153
S.M. Nowinowski, Jerzy Giedroyć w 1946 roku, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2018, ss. 168 PDF
Krzysztof Kloc 154-159
Bartosz Drzewiecki, Feliks Kiryk, Kondrad Meus, Trzebinia. Dzieje miasta i regionu 1989–2017, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2018, ss. 462, tabele, wykresy kolorowe ilustracje, mapy, indeksy PDF
Marcin Kopeć 160-166
Turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej, red. M. Ausz, J. Bugajska- -Więcławska, A. Stępnik, D. Szewczuk, wyd. UMCS, Lublin 2017, ss. 413 PDF
Katarzyna Paszkiewicz 167-173


ISSN: 2451-0068