Vol 10 (2011)

Spis treści

Karta tytułowa

Strona tytułowa PDF
  1

Jubileusz

Jubileusz Profesora Stanisława Grzybowskiego. PDF
Franciszek Leśniak 3-5
Bibliografia prac Profesora Stansława Grzybowskiego za lata 2000-2011. PDF
Franciszek Leśniak, Krzysztof Ptak 6-9

Artykuły

Elphas maximus versus loxodonta cyclotis. Porównanie gatunków słoni bojowych stosowanych w armiach hellenistycznych. PDF
Daniel Budacz 10-20
Paweł z Konstantynopola - kariera biskupa. PDF
Teresa Wnętrzak 21-33
Karwacjanowie w Krakowie w XIV w. Mieszczańskie początki szlacheckiej rodziny ? PDF
Dorota Lisowicz 34-42
Antonio Possevino (SJ) – „cristiano nuovo” skazany na banicję. PDF
Andrzej Dróżdż 43-56
W godności i w cnoty dojrzałe – o wzorcu panny, żony i dobrego małżeństwa w literaturze okolicznościowej XVII–XVIII wieku. PDF
Joanna Kuchta 57-65
Ustrój Izby Rzemieślniczej we Lwowie w latach 1927–1939. PDF
Jarosław Jastrzębski 66-81
Eksploatacja licencji motoryzacyjnych w Państwowych Zakładach Inżynierii (1930–1936). PDF
Mariusz Wojciech Majewski 82-98

Miscellanea

Dokument Agnieszki księżnej świdnicko-jaworskiej z 1 I 1380 roku. PDF
Dawid Kopa 99-103
BibliograĮa dokumentów elektronicznych z historii polskiej za lata 1995–2007 PDF
Paweł Gołdyn 104-131

Polemiki-Recenzje-Omówienia

[G. Cassagnet, M. Stevik], Dialogues de l'Abbaye de l'Escaladieu en Bigorre a Cerveny Klastor en Spis. Catalogue de l'exposition realisee le Conseil General des Hautes-Pyrenees-France et la Region Autonome de Presov-Slovaquie, 2008. PDF
Ryszard Grzesik 132-134
Barbara Zbroja, Konrad Myślik, Nieznany portret Krakowa , Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, 320 ss. PDF
Iwona Kawalla 135-139
Leon Żuławski, Oblężenie Limanowy, czyli rzeź galicyjska 1846 wierszem i inne utwory, oprac. Joanna M. Dziewulska, wyd. i notą bibliograficzną opatrzył Jacek Żuławski, Kraków 2010, 252 ss. PDF
Ewa Danowska 140-143
Sławomir Górzyński, Arystokracja polska w Galicji. Studium heraldyczno-genealogiczne, Warszawa 2009, 434 ss. PDF
Dorota Felcenloben 144-145

Sprawozdania

Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Naukowego „ Polska – Rosja. Trudne tematy. Trzy narracje: historia, literatura, film” Kraków, 5–7 października 2010 roku. PDF
Anna Zapalec 146-148
Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Pedagogicznego im. Joachima Lelewela w roku akademickim 2009/2010. PDF
Hubert Chudzio 149-153
Dokumentacja i renowacja polskich cmentarzy w Tanzanii i Ugandzie. PDF
Hubert Chudzio 154-161
„Ocalić od zapomnienia”. Sprawozdanie z wyjazdu naukowego Studenckiego Koła Naukowego Historyków UP do Leicester. PDF
Anna Hejczyk, Krzysztof Kędziora, Piotr Magiera 162-167
Sprawozdanie z przebiegu polsko-izraelskiego projektu wymiany studentów Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie i Beit Berl Academic College w Kefar Sabie. „Polacy i Żydzi – razem, czy osobno? Relacje polsko-żydowskie w XX w. PDF
Martyna Grądzka 168-172

Kronika

Kronika życia naukowego Instytutu Historii I –XII 2009. PDF
Łukasz Tomasz Sroka 173-183

In Memoriam

Prof. zw. dr hab. Jerzy Gołębiowski (10 kwietnia 1943 – 3 listopada 2010). PDF
Jacek Chrobaczyński 184-187
Jurek (Jerzy Gołębiowski 1943-2010). PDF
Kazimierz Karolczak 188-189
Profesor Jerzy Gołębiowski w moich wspomnieniach. PDF
Iwona Kawalla 190-192
Profesor. PDF
Mirosław Kłusek 193-194

Spis treści

Spis treści. Contents PDF
  196-199


ISSN: 2451-0068