Vol 1 (2001)

Spis treści

Karta tytułowa

Strona tytułowa PDF
  1
Strona tytułowa 2 PDF
  2

Artykuły

Salome, siostra Heroda Wielkiego - jej życie i dziat alność Salome. PDF
Jerzy Ciecieląg 3-18
Tematyka węgierska w polskich gazetach rękopiśmiennych z przełomu XVII i XVIII wieku. PDF
Bożena Popiołek 19-32
Walka o tron polski po śmierci Jana III Sobieskiego w świetle literatury politycznej. PDF
Rafał Niedziela 33-46
Walka o kataster. Stosunki społeczne w południowych Włoszech w schyłkowym okresie feudalizmu na przykładzie jednej z gmin neapolitańskich. PDF
Andrzej Dróżdż 47-62
Manuel Godoy w świetle polskiej prasy przełomu XVIII/XIX wieku. PDF
Barbara Obtułowicz 63-78
Wpływ działalności oświatowo-wychowawczej Ludovita Stura i jego naśladowców na kształtowanie się słowackiej świadomości narodowej w XIX wieku. PDF
Ida Zubacka 79-100
Polacy pod Gettysburgiem. PDF
Paweł Konieczny 101-119
Kasy Stefczyka - czyli raiffeisenowska spółdzielczość kredytowa w rolnictwie chłopskim Polski niepodległej (1919- 1939). PDF
Ludwik Mroczka 121-135
Kwestia organizacji cechowej rzemieślników żydowskich w województwie krakowskim w dwudziestoleciu międzywojennym. PDF
Piotr Trojański 137-147
Stosunek ziemiaństwa do okupanta niemieckiego w dystrykcie radomskim 1939-1945. PDF
Jerzy Gapys 149-170
Członkowie Komendy Gtównej SZP-ZWZ-AK więźniami KL Auschwitz. PDF
Jerzy Dębski 173-193
Polityka sowiecka wobec Korei i powstanie reżimu w Korei Północnej w latach 1945-1946. PDF
Kim Seong-Bo 195-201
Uniwersyteckie kształcenie nauczycieli historii w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. PDF
Czesław Nowarski 203-236
Biografie na lekcjach historii - propozycje rozwiązań praktycznych. PDF
Lucyna Kudła 237-254
Wiosna Ludów w polskich podręcznikach historii. PDF
Janina Mazur 255-258

Miscellanea

Raport skierowany do króla hiszpańskiego Filipa V na temat misji jezuickich wśród Indian z plemienia Chiguito. PDF
Barbara Obtułowicz 259-266
Wizerunek twierdzy kamienieckiej w latach 1777 -1779 w świetle listów Jana de Witte. PDF
Renata Król 267-276

Recenzje

Maria Jaczynowska, Danuta Musiał, Marek Stępień, Historia starożytna, Warszawa 1999. PDF
Jerzy Ciecieląg 277-279
Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski, Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939, Warszawa 1999. PDF
Janusz Kowal 280-282
Bogusław Gałka, Ziemianie w parlamencie II Rzeczypospolitej, Toruń 1999. PDF
Jerzy Gapys 283-289
Sucha Beskidzka, pod red. Józefa Hampla i Feliksa Kiryka, Kraków 1998. PDF
Zbigniew Cichawa 290-293
Rok 18148. Wiosna Ludów w Galicji - zbiór studiów, pod red. Władysłwa Wica, Kraków 1999. PDF
Piotr Skałuba 294-296

Kronika

Kronika życia naukowego Instytutu Historii za lata 1999/2000-2000/2001. PDF
Marian Fortuna 297-304

In Memoriam

Prof. dr hab. Wiesław Bieńkowski (1926-1999). PDF
Henryk Żaliński 305-307
Wacław Marmon (1944-2000). PDF
Jan Ryś 308-310

Spis treści

Spis treści PDF
  311-314


ISSN: 2451-0068