Vol 7 (2008)

Spis treści

Karta tytułowa

Okładka PDF
  1
Strona tytułowa PDF
  2

Artykuły

kuratela tybru i prefektura miasta – najwyższe urzędy administracyjne stolicy Rzymu w cursus honorum P. Corneliusa Anullinusa i L. Caesoniusa Lucillusa Macera Rufinianusa. PDF
Katarzyna Kapłoniak 3-12
konflikty między biskupami Wschodu po soborze w Nicei. PDF
Teresa Wnętrzak 13-32
Skarga ubogiego szlachcica na niesprawiedliwość świata tego – źródło do historii mentalności czasów saskich. PDF
Bożena Popiołek 33-46
Kler neapolitański w 1799 roku wobec kwestii pozyskania ludu dla republiki Partenopejskiej. PDF
Andrzej Dróżdż 48-75
Po upadku Liceum krzemienieckiego (1805–1831). Polemiki i wspomnienia. PDF
Ewa Danowska 76-91
Dyplomacja hiszpańska wobec rywalizacji mocarstw europejskich w turcji (w świetle depesz przedstawicieli Hiszpanii w konstantynopolu w latach 1831–1841). PDF
Barbara Obtułowicz 92-111
Galicyjski Związek Młynów we Lwowie jako stowarzyszenie przedsiębiorców. PDF
Henryka Kramarz 112-122
Europejskie partie komunistyczne wobec przemian w Czechosłowacji w 1968 roku. PDF
Robert Gajda 123-137

Miscellanea

Kawaler Orderu Virtuti Militari tomasz Filipowski o hiszpańskich „polakach”, którzy obrażali Polaków. PDF
Barbara Obtułowicz 138-147
kościół katolicki w Polsce wobec kwestii żydowskiej. Dyskusja na łamach „Gazety kościelnej” na przełomie XIX i XX wieku. PDF
Łukasz Tomasz Sroka 148-156

Polemiki-Recenzje-Omówienia

Dokumenty polskie z archiwów dawnego Królestwa Węgier, t. I–IV, wyd. Stanisław A. Sroka, towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, Kraków 1998–2006 PDF
Paweł Gołdyn 157-161
„Interes WM Pana wspomniałem Królowi Imości...” Listy Jana Jerzego Przebendowskiego podskarbiego wielkiego koronnego do Adama Mikołaja Sieniawskiego wojewody bełskiego i hetmana wielkiego koronnego z lat 1704–1725, w opracowaniu Adama Perłakowskiego, PDF
Ewa Danowska 162-165
Joanna Brzózka, Dzieje rodziny Florkiewiczów herbu Ozdoba z Młoszowej w XIX wieku, Biblioteka krakowska, nr 148, towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków krakowa, kraków 2006, ss. 273 + il. i tab. PDF
Ewa Danowska 166-168
Lukas ˇ Fasora, Svobodný obcan ve svobodné obci? Obcanské elity a obecní samospráva města Brna 1851–1914, Země a kultura ve strědní Evropě, 6, Brno 2007. PDF
Hanna Kozińska-Witt 169-171
Eugeniusz koko, Franciszek Rawita-Gawroński (1846–1930). Wobec Ukrainy i jej przeszłości. Studium anachronizmu, Gdańsk 2006. PDF
Alfred Toczek 172-179
W.H. Krause, Kozacy i Wehrmacht, Kraków 2006 PDF
Marek Herma 180-183
Poczet członków Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1872–2000, pod redakcją rity Majkowskiej, Polska Akademia umiejętności – Archiwum Nauki PAN i PAu, Kraków 2006. PDF
Henryka Kramarz 184-186
Czesław Michalski, Akademicki Związek Sportowy w Krakowie, część I, 1909–1945, Prace Monograficzne Akademii Pedagogicznej im. komisji Edukacji Narodowej w krakowie nr 457, Kraków 2007. PDF
Ludwik Mroczka 187190
Miasta polskie w średniowieczu i czasach nowożytnych, Kraków, 1–2 czerwca 2007. PDF
Paweł Gołdyn 191-196
Poleski męczennik – czy patron trudnego pojednania? Międzynarodowa konferencja naukowa: Brześć–Janów Poleski 16–17 maja 2007. PDF
Henryka Kramarz 197-201
Dydaktyka historii jako dyscyplina akademicka wobec wyzwań współczesności Kraków 28–29 września 2006. PDF
Lucyna Kudła 202-203
„Z ziemi włoskiej do Polski...” – 2 korpus a kraj, Kraków 26–28 października 2007. PDF
Artur Jachna 204-207
Galicja w księstwie Warszawskim 200 rocznica, Kraków 5 grudnia 2007. PDF
Hubert Chudzio 208-210
W 100-lecie urodzin Profesora tadeusza Słowikowskiego (1907–1993) Ogólnopolska sesja naukowa dydaktyków historii, Kraków 8 grudnia 2007. PDF
Czesław Nowarski 211-215
Działalność Studenckiego koła Naukowego Historyków AP w latach 2005–2007. PDF
Hubert Chudzio 216-220
Sprawozdanie z działalności warsztatów badawczych przy Studenckim kole Naukowym Historyków w roku akademickim 2006/2007. PDF
Paweł Konieczny 221-222
Obóz naukowy Studenckiego koła Naukowego Historyków – Akcja «Wisła» we wspomnieniach ludności łemkowszczyzny. PDF
Anna Zapalec 223-225

Kronika

kronika życia naukowego Instytutu Historii 2006–2007. PDF
Łukasz Tomasz Sroka 226-233

Spis treści

Spis treści PDF
  234-239


ISSN: 2451-0068