Vol 4 (2005)

Spis treści

Karta tytułowa

Karta tytułowa PDF
  1-2

Artykuły

Monety Aretasa IV i Agryppy I a chronologia życia Jesusa. Czy Jezus został ukrayżowany w 21 r. po Chr. ? PDF
Jerzy Ciecieląg 3-14
Wykonywanie edyktów o prześladowaniu chrześcijan na terenie Palestyny w relacji Euzebiusza z Cezarei „O męczennikach palestyńskich”. PDF
Teresa Wnętrzak 15-36
Staropolskie mowy weselne. PDF
Joanna Kuchta 37-49
Status i wizerunek Murzynów w kolonialnej Wirginii. PDF
Paweł Konieczny 50-67
Świat „na opak” – ironia, przestroga, rzeczywistość. Literackie wyobrażenie kobiet aspirujących do kierowania państwem. PDF
Barbara Obtułowicz 68-83
W gościnie u Stadnickich z Nawojowej (1878–1944). PDF
Anna Janota-Strama 84-96
Gimnazjaliści galicyjscy doby autonomicznej. Charakterystyka społeczności. PDF
Lucyna Kudła 97-113
Działalność rolna administracji żywieckiej w dobrach Albrechta Fryderyka Habsburga w latach 1871–1880. PDF
Marta Tylza-Janosz 114--121
Ruch sokoli w Krakowie przed I wojną światową. PDF
Czesław Michalski 122-130
Stan sieci komunikacyjnej w województwie krakowskim w latach Drugiej Rzeczypospolitej . PDF
Janusz Kowal 131-147
Druga próba uruchomienia produkcji silników lotniczych Polskie Zakłady SŠkody (1926–1935). PDF
Mariusz Majewski 148-165

Miscellanea

„Manelek dwie i pereł sznurów cztery”. O szlacheckich inwentarzach posagowych i pośmiertnych z XVIII w. PDF
Bożena Popiołek 166-173
Trudności materialne ubogiej wdowy na progu epoki kapitalistycznej w Hiszpanii. PDF
Barbara Obtułowicz 174-194
Żydzi w krakowskiej Izbie Handlowej i Przemysłowej w latach 1850–1918. PDF
Łukasz Tomasz Sroka 195-202
Dokumenty Kancelarii Państwa. Republika Weimarska. PDF
Mirosław Kłusek 203-205
Życie kulturalne dworu w Pawłowicach (1926-1945). PDF
Bożena Kłos 206-213
Wizja powojennych Niemiec Koła z Krzyżowej Helmuta Jamesa von Moltke. PDF
Regina Kostrzewa 214-227

Polemiki-Recenzje-Omówienia

Lee Miller, Roanoke: Solving the Mystery of the Lost Colony,New York 2002. PDF
Paweł Konieczny 228-230
Emilio la Parra López, Manuel Godoy. La aventura del poder, Barcelona 2002. PDF
Barbara Obtułowicz 231-236
Rodzina w historię wpisana... Czartoryscy – Polska – Europa. Historia i współczesność. Materiały pokonferencyjne, pod red. Zbigniewa Barana, Kraków 2003. PDF
Kazimierz Karolczak 237-241
Grzegorz Radomski, Narodowa Demokracja wobec mniejszości narodowych w Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1918–1926, Toruń 2000. PDF
Joanna Wadas 242-245
Maria Przybyszewska, Radomyśl Wielki. Dzieje miasta i gminy, Kilece 2001. PDF
Iwona Miczka 246-248
Georg Arnold, Gustav Stresemann und die Problematik der deutschen Ostgrenzen. Frankfurt/M 2000. PDF
Mirosław Kłusek 249-251
Studia Historyczne, Rok XLVI, 2003, Zeszyt Specjalny (184) poświęcony pamięci Profesora dr. Józefa Buszki, Kraków 2003. PDF
Czesław Michalski 252-254
Kontynuacja i zmiany. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku. PDF
Mirosław Kłusek 255-258
Badania z zakresu historii powszechnej w Instytucie Historii Akademii Pedagogicznej w Krakowie. PDF
Andrzej Kastory 259-261
Podsumowanie działalności Studenckiego Koła Naukowego Historyków AP w roku akademickim 2003/2004. PDF
Hubert Chudzio 262-264

Kronika

Kronika życia naukowego Instytutu Historii za lata 2001/2002–2003/2004. PDF
Marian Fortuna 265-273
17. Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Krakowie. PDF
Piotr Trojański 274-275

In Memoriam

Pamięci prof. dra hab. Józefa Buszki (2 IX 1925–22 X 2003). PDF
Marian Fortuna 276-278

Spis treści

Spis treści PDF
  279-282


ISSN: 2451-0068