Vol 13 (2013)

Bunt wójta Alberta Kraków i Opole we wzajemnych związkach w XIV wieku

Spis treści

Karta tytułowa

Strona tytułowa PDF
  1-2

Artykuły

Wstęp PDF
Jerzy Rajman 3-7
Działalność polityczna Jana Luksemburskiego w okresie buntu krakowskiego wójta Alberta i jego ocena w czeskiej historiografii. PDF
Robert Antonín 8-18
Bunt wójta Alberta w historiografii polskiej. PDF
Anna Grabowska 19-31
Pieśń o wójcie krakowskim Albercie – przekaz historyczny w poetyckim sztafażu. PDF
Wojciech Mrozowicz 32-42
Miejsce książąt opolskich w polityce Kazimierza Wielkiego względem Śląska. PDF
Tomasz Nowakowski 43-67
W historiograficznym cieniu? Czternastowieczni Piastowie z linii opolskiej między Krakowem a Pragą. PDF
Bogusław Czechowicz 68-77
Związki dynastyczne książąt opolskich w XIV wieku. PDF
Joanna Heluszka 78-92
Elity czternastowiecznego Opola. PDF
Anna Pobóg-Lenartowicz 93-106
Przybysze z miast księstwa opolskiego w czternastowiecznym Krakowie. PDF
Jerzy Rajman 107-118
Rycerz dwóch władców – Hinczka z Roszkowic herbu Działosza. PDF
Bożena Czwojdrak 119-128
Rozwój struktur organizacyjnych Kościoła w księstwie opolskim w XIV wieku. PDF
Bogdan Kloch 129-141
Małe miasta przy granicy śląsko-małopolskiej w XIV w. Geneza – funkcje – warunki rozwoju. PDF
Dorota Lisowicz 142-153
Na pograniczu krakowsko-opolskim. Częstochowa pod rządami Władysława Opolczyka. PDF
Jacek Laberschek 154-166
Kraków w polityce księcia Władysława Opolczyka. PDF
Jerzy Sperka 167-180

Wykaz skrótów

Wykaz skrótów PDF
Jerzy Rajman 181-182

Spis treści

Spis treści PDF
  184-185


ISSN: 2451-0068