Vol 6 (2018)

Res Gestae

Spis treści

Karta tytułowa

Strona tytułowa PDF
  1-2

Spis treści

Spis treści PDF
  3-4

Artykuły

Wielka strategia czy czy zbieg okoliczności? Kształtowanie się wschodniej granicy państwa karolińskiego w VIII–IX w. w Europie Środkowej PDF
Krzysztof Polek 5-54
Małżeństwo Włodzimierza Igorewicza z córką chana Konczaka... Przyczynek do badań nad wpływem małżeństw mieszanych na relacje rusko-połowieckie PDF
Michał Michalski 55-68
Sociálne a hospodárske väzby medzi bardejovskými mešťanmi a mešťanmi z Malopoľska a Sliezska v prvej polovici 15. storočia PDF
Mária Fedorčáková 69-84
Średniowieczne pogranicze w Karpatach – refleksje nad informacjami Jana Długosza PDF
Jerzy Rajman 85-112
Parafia małego miasta w Małopolsce XV–XVI w. Zasięg i wewnętrzne zróżnicowanie PDF
Dorota Żurek 113-128
To Ethnic Situation and Immigration in Prešov Until the End of the 16th Century (Selected Issues) PDF
Marcela Domenová 129-142
Zapotrzebowanie na energię krakowskiego przemysłu piwowarskiego w XVI i 1 połowie XVII wieku w świetle kwerendy archiwalnej i symulacji procesu spalania w piecach bezkominowych PDF
Sławomir Dryja, Mirosław Janowski 143-174
Hylzenowie, Platerowie i Tyzenhauzowie. Szlachta inflancka i jej rola w życiu politycznym osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej PDF
Łukasz Wróbel 175-185
The transformation of the Grand Tour of Czech and Austrian Nobility in the First Half of the 18th Century: A New Recipe for Staying Powerful PDF
Jiří Kubeš 186-196
Szkolnictwo polonijne w południowo-wschodniej Francji z perspektywy konsulatu polskiego w Marsylii w okresie międzywojennym PDF
Anna Ambrochowicz-Gajownik 197-215
Z działalności Jana Kruczka ps. „Nurt” (1898–1965), funkcjonariusza przedwojennej Policji Państwowej, szefa Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa i Straży Samorządowej w powiecie rzeszowskim, działacza Stronnictwa Narodowego PDF
Mariusz Krzysztofiński 216-233

Artykuły recenzyjne

Uwagi do książki Joanny Kosteckiej, Krakowskie komisje boni ordinis. Próby reform miejskich w latach 1750–1789 (Biblioteka Krakowska nr 163), Kraków 2017 PDF
Przemysław Jędrzejewski 234-245
Obca interwencja w konflikcie wewnętrznym. Meandry badań nad hiszpańską wojną domową z lat 1936–1939 PDF
Jan Stanisław Ciechanowski 246-265
Osaczeni, samotni, bezbronni... Refleksje po lekturze książki Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, T. I, II, pod redakcją Barbary Engelking i Jana Grabowskiego, Warszawa 2018 PDF
Jacek Chrobaczyński 266-301
Drogi i bezdroża życia „prawdziwego komunisty”. Kilka uwag na marginesie książki Piotra Lipińskiego PDF
Edyta Chrobaczyńska-Plucińska 302-310

Recenzje

Karol Kłodziński, Officium a rationibus. Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu, Toruń 2017 PDF
Robert Suski 311-313
Paweł Sawiński, Sukcesja władzy cesarskiej w okresie rządów dynastii julijsko- -klaudyjskiej (lata 30 p.n.e. – 68 n.e.), Poznań 2016 PDF
Robert Suski 314-317
Anna Szczerba, Duchowieństwo krakowskie w latach 1795–1918, (Monografie z Dziejów Nauki, t. 49), Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2017 PDF
Natalia Ryś 318-325
Andrzej Chwalba, Legiony Polskie 1914–1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2018 PDF
Artur Kasprzyk 326-330
Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej, red. Justyna Kowalska-Leder, Paweł Dobrosielski, Iwona Kurz, Małgorzata Szpakowska, Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2017 PDF
Alicja Jarkowska-Natkaniec 331-335

Sprawozdania

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji: Gnuśność, lenistwo i złe nawyki. Przyjemność czy pazerność w ujęciu historycznym, Kraków, 23–24 listopada 2017 r. PDF
Magdalena Woszczek, Jakub Pieczara 336-339


ISSN: 2451-0068