Vol 8 (2019)

Res Gestae

Spis treści

Karta tytułowa

Strona tytułowa PDF
  1-2

Spis treści

Spis treści PDF
  3

Artykuły

Kto zabił Konrada z Montferratu? Podejrzani, ich motywy i możliwości PDF
Krzysztof Kossakowski 4-21
French Architects, Builders, Stone Masons and Sculptors in Latin Europe in the latter Thirteenth Century PDF
Michalina Duda, Sławomir Jóźwiak, Marcin Wiewióra 22-49
Zamojski dwór Marii Kazimiery d’Arquien w latach 1658–1665. Uwagi wstępne nad jego organizacją, funkcją i znaczeniem PDF
Jarosław Pietrzak 50-83
Ukrainian Christian social movement in Galicia at the end of the XIX – the first quarter of the XX centuries: ideology and political practices PDF
Roman Lekhniuk 84-113
Kariera naukowa Celiny Bobińskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1950–1984 PDF
Piotr Pasisz 114-126

Recenzje

[rec.] Reformacja z perspektywy Bielska i Białej, pod red. Aleksandry E. Benot, Eweliny Gajewskiej, Tomasza Markiewki, Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 2018, ss. 23 PDF
Jakub Pieczara 127-130


ISSN: 2451-0068