Autor - szczegóły

Bal, Barbara, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, PolskaISSN: 2451-0068