Autor - szczegóły

Chrobaczyński, Jacek, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska

  • Vol 4 (2017): Res Gestae - Artykuły recenzyjne
    Mikrohistoria o wielkiej sprawie. Kilka uwag i refleksji po lekturze
    Abstrakt  PDF
  • Vol 6 (2018): Res Gestae - Artykuły recenzyjne
    Osaczeni, samotni, bezbronni... Refleksje po lekturze książki Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, T. I, II, pod redakcją Barbary Engelking i Jana Grabowskiego, Warszawa 2018
    Abstrakt  PDF


ISSN: 2451-0068