Autor - szczegóły

Ciecieląg, Jerzy, Instytut Historii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska

  • Vol 4 (2005) - Artykuły
    Monety Aretasa IV i Agryppy I a chronologia życia Jesusa. Czy Jezus został ukrayżowany w 21 r. po Chr. ?
    Abstrakt  PDF


ISSN: 2451-0068