Autor - szczegóły

Chorązki, Marcin, IPN w Krakowie, Polska

  • Vol 12 (2012): Numer jubileuszowy - Artykuły
    Relacje dzieci ostatnich posiadaczy ziemskich województwa krakowskiego jako przykład źródeł kształtujących narrację historyczną o postawach ziemian w okresie okupacji
    Abstrakt  PDF


ISSN: 2451-0068