Autor - szczegóły

Błyskal, Olga, Instytut Historii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska

  • Vol 8 (2009) - Artykuły
    Nulla res tam necessaria est omni generi hominum quam medicina. O medycynie, lekarzach i rzymskich szpitalach wojskowych w I–III w.
    Abstrakt  PDF


ISSN: 2451-0068