Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 1 (2015): Res Gestae NOWA KSIĄŻKA O HIPISACH. Szczegóły   PDF
Jacek Chrobaczyński
 
Vol 15 (2013) Nowosądecka Rada i Wydział Powiatowy "pod rządami chłopów" w 1909 roku. Abstrakt   PDF
Łukasz Połomski
 
Vol 5 (2007): Premonstratensi na ziemiach polskich w średniowieczu i epoce nowożytnej. Nowożytne relacje o początkach klasztoru na Zwierzyńcu. Abstrakt   PDF
Jerzy Rajman
 
Vol 8 (2009) Nulla res tam necessaria est omni generi hominum quam medicina. O medycynie, lekarzach i rzymskich szpitalach wojskowych w I–III w. Abstrakt   PDF
Olga Błyskal
 
Vol 4 (2017): Res Gestae O Bolesławie II Szczodrym w kontekście rozważań z pogranicza historii i archeologii. Uwagi na marginesie książki Norberta Delestowicza Abstrakt   PDF
Marcin Danielewski
 
Vol 6 (2007) O pogłębione studia regionalne Małopolski w XIX i XX wieku. Abstrakt   PDF
Szczepan Świątek
 
Vol 8 (2009) Občanské elity a obecní samospráva 1848–1948, red. lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř, Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Brno 2006, 387 ss. Abstrakt   PDF
Hanna Kozińska-Witt
 
Vol 1 (2015): Res Gestae OBECNOŚĆ WOJSK ROSYJSKICH W BOCHNI I WIELICZCE W 1914 ROKU. Abstrakt   PDF
Paweł Krokosz
 
Vol 14 (2013): In Memoriam Jerzy Gołębiowski (1934-2010) Obiekty sportowe w Krakowie w dobie zaborów i II Rzeczypospolitej. Abstrakt   PDF
Czesław Michalski
 
Vol 3 (2004): Księga Jubileuszowa Profesora Feliksa Kiryka Objęcie w dzierżawę żup krakowskich i ruskich przez Mikot aja Serafina w latach 1434-1437. Przyczynek do dziejów gospodarczych Polski w XV wieku. Szczegóły   PDF
Waldemar Bukowski
 
Vol 15 (2013) Oblicze ideowo-polityczne Klubu i Stronnictwa Demokratycznego w Łodzi w latach 1937-1939 w świetle prasy. Abstrakt   PDF
Ewa Fogelzang-Adler
 
Vol 8 (2009) obóz Naukowy Studenckiego Koła Naukowego Historyków UP im. Joachima lelewela w powiecie gorlickim w 2008 roku. Abstrakt   PDF
Hubert Chudzio
 
Vol 7 (2008) Obóz naukowy Studenckiego koła Naukowego Historyków – Akcja «Wisła» we wspomnieniach ludności łemkowszczyzny. Abstrakt   PDF
Anna Zapalec
 
Vol 2 (2003) Obraz Napoleona Bonaparte w pamiętnikach Polek. Szczegóły   PDF
Anna Janota-Strama
 
Vol 14 (2013): In Memoriam Jerzy Gołębiowski (1934-2010) Obraz żydowskiego rzemiosła w Chmielniku w międzywojennej Polsce w pamięci mieszkańców miasta . Abstrakt   PDF
Marek Maciągowski
 
Vol 12 (2012): Numer jubileuszowy Od Redakcji Szczegóły   PDF
Krzysztof Polek
 
Vol 15 (2013) Od Redakcji Abstrakt   PDF
Krzysztof Polek, Anna Zapalec
 
Vol 4 (2017): Res Gestae Od Redakcji Szczegóły   PDF
Mariusz Wołos
 
Vol 14 (2013): In Memoriam Jerzy Gołębiowski (1934-2010) Od wyzwolenia do zniewolenia. Krakowianie lat 1945–1947. Abstrakt   PDF
Agnieszka Chłosta-Sikorska
 
Vol 2 (2016): Res Gestae Okcydentalizm i antyokcydentalizm w rosyjskiej tożsamości historycznej Abstrakt   PDF
Aleksandr W. Lipatow
 
Vol 5 (2007): Premonstratensi na ziemiach polskich w średniowieczu i epoce nowożytnej. Okoliczności fundacji klasztoru norbertanek w Stołpie-Żukowie pod Gdańskiem. Abstrakt   PDF
Błażej Śliwiński
 
Vol 7 (2008) Okładka Abstrakt   PDF
Krzysztof Polek
 
Vol 8 (2009) organizacja i działania korpusu posiłkowego Hieronima Augustyna lubomirskiego w przededniu odsieczy wiedeńskiej. Bitwa pod Preszburgiem. Abstrakt   PDF
Przemysław Kozek
 
Vol 8 (2009) Ożywienie działalności i rozbudowa struktur organizacyjnych Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej w latach 1923−1939 Abstrakt   PDF
Iwona Kawalla
 
Vol 9 (2010) P. Burke, Kultura ludowa we wczesnonowożytnej Europie, tł. R. Pucek, M. Szczubiałka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, 359 ss. Szczegóły   PDF
Urszula Sułkowska
 
226 - 250 z 498 elementów << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


ISSN: 2451-0068