Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 4 (2017): Res Gestae Mikrohistoria o wielkiej sprawie. Kilka uwag i refleksji po lekturze Abstrakt   PDF
Jacek Chrobaczyński
 
Vol 3 (2016): Res Gestae Miranda Aldhouse-Green, Bog Bodies Uncovered: Solving Europe’s Ancient Mystery, Londyn 2015 Szczegóły   PDF
Mateusz Okoński
 
Vol 6 (2007) Misionári, gentes a christianizácia. Abstrakt   PDF
Rastislav Koźiak
 
Vol 4 (2017): Res Gestae Mityczne wschodnie granice Polski w Chorographia Regni Poloniae a rzeczywistość polityczna w czasach Jana Długosza Abstrakt   PDF
Barbara Bielaszka-Podgórny
 
Vol 4 (2005) Monety Aretasa IV i Agryppy I a chronologia życia Jesusa. Czy Jezus został ukrayżowany w 21 r. po Chr. ? Abstrakt   PDF
Jerzy Ciecieląg
 
Vol 15 (2013) Motywy orientalne w greckim malarstwie wazowym okresu geometrycznego (Kronika Geometryczna). Abstrakt   PDF
Marek Jakisz
 
Vol 3 (2016): Res Gestae Muzeum II Wojny Światowej. Katalog wystawy głównej, autorzy: Rafał Wnuk, Paweł Machcewicz, Oliwia Gałka-Olejko, Łukasz Jasiński, współpraca Jan Daniluk, Gdańsk 2016. (Kilka uwag i refleksji historyka) Abstrakt   PDF
Jacek Chrobaczyński
 
Vol 1 (2015): Res Gestae NA BAGNETACH TRUDNO SIEDZIEĆ. KRYZYS LEGITYMIZACYJNY PRL. Abstrakt   PDF
Marcin Kula
 
Vol 13 (2013): Bunt wójta Alberta Kraków i Opole we wzajemnych związkach w XIV wieku Na pograniczu krakowsko-opolskim. Częstochowa pod rządami Władysława Opolczyka. Abstrakt   PDF
Jacek Laberschek
 
Vol 3 (2016): Res Gestae Na przełomie starych i nowych czasów. Muzeum Narodowe w Krakowie w latach 1900–1901 Abstrakt   PDF
Daria Błońska, Sławomir Adam Mróz
 
Vol 3 (2004): Księga Jubileuszowa Profesora Feliksa Kiryka Nadanie starostwa podolskiego Teodorykowi z Buczacza w 1442 roku (z dziejów królewszczyzn na Podolu w XV i XVI wieku). Szczegóły   PDF
Janusz Kurtyka
 
Vol 3 (2016): Res Gestae Nauki historyczne w Polsce z sowieckiej perspektywy Abstrakt   PDF
Mariusz Wołos
 
Vol 5 (2007): Premonstratensi na ziemiach polskich w średniowieczu i epoce nowożytnej. Nie tylko causa Vortret. O wzajemnych kontaktach wrocławskich premonstratensów i kanoników reguralnych w średniowieczu. Abstrakt   PDF
Anna Pobóg-Lenartowicz
 
Vol 4 (2017): Res Gestae Niektoré stránky vývoja východného Slovenska a Zakarpatska v dvadsiatom storočí Abstrakt   PDF
Stanislav Konečný
 
Vol 5 (2007): Premonstratensi na ziemiach polskich w średniowieczu i epoce nowożytnej. Norbertańscy święci i błogosławieni w Księdze żywotów świętych dedykowanej ksieni Dorocie Kąckiej z klasztoru na Zwierzyńcu. Abstrakt   PDF
Jolanta Gwioździk
 
Vol 1 (2015): Res Gestae Nota o Autorach Szczegóły   PDF
Mariusz Wołos
 
Vol 2 (2016): Res Gestae Nota o Autorach Szczegóły   PDF
Krzysztof Polek, Mariusz Wołos
 
Vol 8 (2009) Notitia Dignitatum – „najbardziej rzymski z dokumentów”? Abstrakt   PDF
Adrian Szopa
 
Vol 3 (2016): Res Gestae Notka o Autorach Szczegóły   PDF
Krzysztof Polek, Mariusz Wołos
 
Vol 3 (2004): Księga Jubileuszowa Profesora Feliksa Kiryka Nowa hipoteza o początkach godła Krakowa. Szczegóły   PDF
Błażej Śliwiński
 
Vol 1 (2015): Res Gestae NOWA KSIĄŻKA O HIPISACH. Szczegóły   PDF
Jacek Chrobaczyński
 
Vol 15 (2013) Nowosądecka Rada i Wydział Powiatowy "pod rządami chłopów" w 1909 roku. Abstrakt   PDF
Łukasz Połomski
 
Vol 5 (2007): Premonstratensi na ziemiach polskich w średniowieczu i epoce nowożytnej. Nowożytne relacje o początkach klasztoru na Zwierzyńcu. Abstrakt   PDF
Jerzy Rajman
 
Vol 8 (2009) Nulla res tam necessaria est omni generi hominum quam medicina. O medycynie, lekarzach i rzymskich szpitalach wojskowych w I–III w. Abstrakt   PDF
Olga Błyskal
 
Vol 4 (2017): Res Gestae O Bolesławie II Szczodrym w kontekście rozważań z pogranicza historii i archeologii. Uwagi na marginesie książki Norberta Delestowicza Abstrakt   PDF
Marcin Danielewski
 
226 - 250 z 548 elementów << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


ISSN: 2451-0068