Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 7 (2008) Obóz naukowy Studenckiego koła Naukowego Historyków – Akcja «Wisła» we wspomnieniach ludności łemkowszczyzny. Abstrakt   PDF
Anna Zapalec
 
Vol 2 (2003) Obraz Napoleona Bonaparte w pamiętnikach Polek. Szczegóły   PDF
Anna Janota-Strama
 
Vol 14 (2013): In Memoriam Jerzy Gołębiowski (1934-2010) Obraz żydowskiego rzemiosła w Chmielniku w międzywojennej Polsce w pamięci mieszkańców miasta . Abstrakt   PDF
Marek Maciągowski
 
Vol 12 (2012): Numer jubileuszowy Od Redakcji Szczegóły   PDF
Krzysztof Polek
 
Vol 15 (2013) Od Redakcji Abstrakt   PDF
Krzysztof Polek, Anna Zapalec
 
Vol 14 (2013): In Memoriam Jerzy Gołębiowski (1934-2010) Od wyzwolenia do zniewolenia. Krakowianie lat 1945–1947. Abstrakt   PDF
Agnieszka Chłosta-Sikorska
 
Vol 2 (2016): Res Gestae Okcydentalizm i antyokcydentalizm w rosyjskiej tożsamości historycznej Abstrakt   PDF
Aleksandr W. Lipatow
 
Vol 5 (2007): Premonstratensi na ziemiach polskich w średniowieczu i epoce nowożytnej. Okoliczności fundacji klasztoru norbertanek w Stołpie-Żukowie pod Gdańskiem. Abstrakt   PDF
Błażej Śliwiński
 
Vol 7 (2008) Okładka Abstrakt   PDF
Krzysztof Polek
 
Vol 8 (2009) organizacja i działania korpusu posiłkowego Hieronima Augustyna lubomirskiego w przededniu odsieczy wiedeńskiej. Bitwa pod Preszburgiem. Abstrakt   PDF
Przemysław Kozek
 
Vol 8 (2009) Ożywienie działalności i rozbudowa struktur organizacyjnych Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej w latach 1923−1939 Abstrakt   PDF
Iwona Kawalla
 
Vol 9 (2010) P. Burke, Kultura ludowa we wczesnonowożytnej Europie, tł. R. Pucek, M. Szczubiałka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, 359 ss. Szczegóły   PDF
Urszula Sułkowska
 
Vol 4 (2005) Pamięci prof. dra hab. Józefa Buszki (2 IX 1925–22 X 2003). Abstrakt   PDF
Marian Fortuna
 
Vol 2 (2003) Pamięci prof. zw. dra hab. Czesława Majorka (2 7 IX 1938 - 2 9 IX 2002). Szczegóły   PDF
Czesław Nowarski
 
Vol 15 (2013) "Pandemie, epidemie i zaray a historia. Metody badań oraz gospodarcze, społecze i kulturowe konsekwencje ich występowania w dziejach (od średniowiecza po XX wiek)". Abstrakt   PDF
Karolina Szlęzak, Przemysław Jędrzejewski, Gabriel Szuster
 
Vol 15 (2013) Parafia św. Mikołaja w Boćkowicach w okresie przedrozbiorowym. Abstrakt   PDF
Marcin Grabkowski
 
Vol 8 (2009) Pasje kolekcjonerskie Jana Feliksa Tarnowskiego. Abstrakt   PDF
Katarzyna Tymczak
 
Vol 9 (2010) Patriotyzm wspłóczesnej młodzieży w świetle badań. Szczegóły   PDF
Janina Mazur
 
Vol 10 (2011) Paweł z Konstantynopola - kariera biskupa. Abstrakt   PDF
Teresa Wnętrzak
 
Vol 5 (2007): Premonstratensi na ziemiach polskich w średniowieczu i epoce nowożytnej. Piastowie wobec premonstratensów i innych form kanonikatu reguralnego w XII wieku. Abstrakt   PDF
Józef Dobosz
 
Vol 3 (2016): Res Gestae Pięć albumów z rycinami medali polskich do dzieła „Historia polska medalami zaświadczona i objaśniona” biskupa Jana Chrzciciela Albertrandego Abstrakt   PDF
Katarzyna Podniesińska
 
Vol 13 (2013): Bunt wójta Alberta Kraków i Opole we wzajemnych związkach w XIV wieku Pieśń o wójcie krakowskim Albercie – przekaz historyczny w poetyckim sztafażu. Abstrakt   PDF
Wojciech Mrozowicz
 
Vol 2 (2003) Plan Marshalla w czechosłowackiej prasie (czerwiec-sierpień 1947). Abstrakt   PDF
Joanna Janus
 
Vol 7 (2008) Po upadku Liceum krzemienieckiego (1805–1831). Polemiki i wspomnienia. Abstrakt   PDF
Ewa Danowska
 
Vol 5 (2007): Premonstratensi na ziemiach polskich w średniowieczu i epoce nowożytnej. Początki klasztoru norbertanek w Płocku. Abstrakt   PDF
Marek Stawski
 
226 - 250 z 478 elementów << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>