Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 2 (2003) Zbrodnia i kara w świetle wybranych listów i pamiętników drugiej pot owy XVII stulecia. Abstrakt   PDF
Agnieszka Skórska-Jarmusz
 
Vol 4 (2017): Res Gestae Ze Lwowa poprzez Włochy, Austrię do odrodzonej Polski – sylwetka i dorobek naukowy O. Romana Fabiana Madury Abstrakt   PDF
Wiktor Szymborski
 
Vol 3 (2004): Księga Jubileuszowa Profesora Feliksa Kiryka Ziemianin w mieście. Lwowskie siedziby arystokracji galicyjskiej. Szczegóły   PDF
Kazimierz Karolczak
 
Vol 14 (2013): In Memoriam Jerzy Gołębiowski (1934-2010) Zmiany w strukturze własności ziemiańskiej w dystrykcie radomskim 1939–1945, Abstrakt   PDF
Jan Gapys
 
Vol 15 (2013) Źródła pisane w służbie archeologii. Przypadek Amazonii. Abstrakt   PDF
Beata Golińska
 
Vol 13 (2013): Bunt wójta Alberta Kraków i Opole we wzajemnych związkach w XIV wieku Związki dynastyczne książąt opolskich w XIV wieku. Abstrakt   PDF
Joanna Heluszka
 
Vol 5 (2007): Premonstratensi na ziemiach polskich w średniowieczu i epoce nowożytnej. Związki norbertanów z Uniwersytetem Krakowskim na tle innych zakonów w okresie średniowiecza. Abstrakt   PDF
Krzysztof Kaczmarek
 
Vol 2 (2003) Życie codzienne w Gimnazjum Wotyńskim w Krzemieńcu (1805-1831). Abstrakt   PDF
Ewa Danowska
 
Vol 4 (2005) Życie kulturalne dworu w Pawłowicach (1926-1945). Abstrakt   PDF
Bożena Kłos
 
Vol 5 (2007): Premonstratensi na ziemiach polskich w średniowieczu i epoce nowożytnej. Życie norbertanek żukowskich w wieku XV i na początku XVI stulecia. Abstrakt   PDF
Beata Możejko
 
Vol 3 (2004): Księga Jubileuszowa Profesora Feliksa Kiryka Życie społeczno-gospodarcze mieszkańców Hrubieszowa w XVI-XVIII stuleciu. Szczegóły   PDF
Henryk Gmiterek
 
Vol 8 (2009) Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. IV, praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Pilarczyka, Suplement nr 3 do „Studia Judaica”, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2008, 440 ss. Abstrakt   PDF
Łukasz Tomasz Sroka
 
Vol 4 (2005) Żydzi w krakowskiej Izbie Handlowej i Przemysłowej w latach 1850–1918. Abstrakt   PDF
Łukasz Tomasz Sroka
 
Vol 2 (2003) Żydzi w polskim i czeskim społeczeństwie obywatelskim, lide v Ceske a polskś obćanske spolećnosti. Red. Jerzy Tomaszewski, Jaroslav Valenta. Praga\Praha 1999. Szczegóły   PDF
Stanisław Grzybowski
 
Vol 3 (2004): Księga Jubileuszowa Profesora Feliksa Kiryka Żywoty i cuda świętych jako źródła do dziejów Krakowa w XIII wieku. Szczegóły   PDF
Jerzy Rajman
 
Vol 10 (2011) [G. Cassagnet, M. Stevik], Dialogues de l'Abbaye de l'Escaladieu en Bigorre a Cerveny Klastor en Spis. Catalogue de l'exposition realisee le Conseil General des Hautes-Pyrenees-France et la Region Autonome de Presov-Slovaquie, 2008. Szczegóły   PDF
Ryszard Grzesik
 
Vol 1 (2015): Res Gestae «БЛАГОРОДНЫЙ МУЖ» ГОМЕРА И ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИСНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В АРХАИЧЕСКОЙ ГРЕЦИИ. Abstrakt   PDF
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВ
 
Vol 1 (2015): Res Gestae «ОБОСНОВАТЬ И УЗАКОНИТЬ ТЕРРОР». ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ БОРЬБЫ С ИНАКОМЫСЛИЕМ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ. Abstrakt   PDF
ЮЛИЯ КАНТОР
 
Vol 12 (2012): Numer jubileuszowy Версальско-вашингтонская международно-правовая система: возникновение, развитие, кризис, 1919–1939 гг ., отв. ред. Е.Ю. Сергеев, Институт всеобщей истории Российской Aкадемии Наук, Москва 2011, ss. 313. Szczegóły   PDF
Władimir Niewieżyn
 
Vol 1 (2015): Res Gestae ДВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ЯЗЫКА ГОРОДА БЕЛОСТОКА. ЗАМЕНГОФ И ВЕРТОВ. Szczegóły   PDF
ВИКТОР ЛИСТОВ
 
Vol 1 (2015): Res Gestae ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ГОСУДАРЕВА РАТНАЯ ПАЛАТА». Abstrakt   PDF
ЛЕОНИД ВЕЛИХОВСКИЙ, ТАТЬЯНА КАНДАУРОВА
 
Vol 1 (2015): Res Gestae ОТ «РЕАЛЬНОГО СОЦИАЛИЗМА» К РЕАЛЬНОСТИ ФАНТАСМАГОРИИ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ «ОБРАЗОВ ПАМЯТИ» В ФИЛЬМАХ АНДЖЕЯ ВАЙДЫ и АЛЕКСЕЯ ГЕРМАНА. Szczegóły   PDF
КИРИЛЛ РАЗЛОГОВ
 
Vol 1 (2015): Res Gestae ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА, ВЕРСАЛЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ ПОЛЬШИ ИЛИ СОВЕТСКАЯ И РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА (ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ИСТОРИКА-СВИДЕТЕЛЯ) Szczegóły   PDF
ИНЕССА ЯЖБОРОВСКАЯ
 
Vol 1 (2015): Res Gestae ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖУРНАЛЕ «СТАРЫЕ ГОДЫ» (1914–1916). Szczegóły   PDF
АНДРЕЙ ЛОМОНОСОВ
 
Vol 14 (2013): In Memoriam Jerzy Gołębiowski (1934-2010) „Akcje specjalne” – założenia i realizacja w Polsce centralnej w latach 1933–1939. Abstrakt   PDF
Elżbiata Słabińska
 
501 - 525 z 535 elementów << < 16 17 18 19 20 21 22 > >> 


ISSN: 2451-0068