Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 4 (2005) Żydzi w krakowskiej Izbie Handlowej i Przemysłowej w latach 1850–1918. Abstrakt   PDF
Łukasz Tomasz Sroka
 
Vol 2 (2003) Żydzi w polskim i czeskim społeczeństwie obywatelskim, lide v Ceske a polskś obćanske spolećnosti. Red. Jerzy Tomaszewski, Jaroslav Valenta. Praga\Praha 1999. Szczegóły   PDF
Stanisław Grzybowski
 
Vol 3 (2004): Księga Jubileuszowa Profesora Feliksa Kiryka Żywoty i cuda świętych jako źródła do dziejów Krakowa w XIII wieku. Szczegóły   PDF
Jerzy Rajman
 
Vol 10 (2011) [G. Cassagnet, M. Stevik], Dialogues de l'Abbaye de l'Escaladieu en Bigorre a Cerveny Klastor en Spis. Catalogue de l'exposition realisee le Conseil General des Hautes-Pyrenees-France et la Region Autonome de Presov-Slovaquie, 2008. Szczegóły   PDF
Ryszard Grzesik
 
Vol 1 (2015): Res Gestae «БЛАГОРОДНЫЙ МУЖ» ГОМЕРА И ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИСНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В АРХАИЧЕСКОЙ ГРЕЦИИ. Abstrakt   PDF
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВ
 
Vol 1 (2015): Res Gestae «ОБОСНОВАТЬ И УЗАКОНИТЬ ТЕРРОР». ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ БОРЬБЫ С ИНАКОМЫСЛИЕМ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ. Abstrakt   PDF
ЮЛИЯ КАНТОР
 
Vol 12 (2012): Numer jubileuszowy Версальско-вашингтонская международно-правовая система: возникновение, развитие, кризис, 1919–1939 гг ., отв. ред. Е.Ю. Сергеев, Институт всеобщей истории Российской Aкадемии Наук, Москва 2011, ss. 313. Szczegóły   PDF
Władimir Niewieżyn
 
Vol 1 (2015): Res Gestae ДВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ЯЗЫКА ГОРОДА БЕЛОСТОКА. ЗАМЕНГОФ И ВЕРТОВ. Szczegóły   PDF
ВИКТОР ЛИСТОВ
 
Vol 1 (2015): Res Gestae ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ГОСУДАРЕВА РАТНАЯ ПАЛАТА». Abstrakt   PDF
ЛЕОНИД ВЕЛИХОВСКИЙ, ТАТЬЯНА КАНДАУРОВА
 
Vol 1 (2015): Res Gestae ОТ «РЕАЛЬНОГО СОЦИАЛИЗМА» К РЕАЛЬНОСТИ ФАНТАСМАГОРИИ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ «ОБРАЗОВ ПАМЯТИ» В ФИЛЬМАХ АНДЖЕЯ ВАЙДЫ и АЛЕКСЕЯ ГЕРМАНА. Szczegóły   PDF
КИРИЛЛ РАЗЛОГОВ
 
Vol 1 (2015): Res Gestae ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА, ВЕРСАЛЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ ПОЛЬШИ ИЛИ СОВЕТСКАЯ И РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА (ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ИСТОРИКА-СВИДЕТЕЛЯ) Szczegóły   PDF
ИНЕССА ЯЖБОРОВСКАЯ
 
Vol 1 (2015): Res Gestae ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖУРНАЛЕ «СТАРЫЕ ГОДЫ» (1914–1916). Szczegóły   PDF
АНДРЕЙ ЛОМОНОСОВ
 
Vol 14 (2013): In Memoriam Jerzy Gołębiowski (1934-2010) „Akcje specjalne” – założenia i realizacja w Polsce centralnej w latach 1933–1939. Abstrakt   PDF
Elżbiata Słabińska
 
Vol 6 (2007) „Emigracja czy ucieczka” – dylemat krakowskiego „Naprzodu” (1892–1918). Abstrakt   PDF
Bernadeta Chlebicka
 
Vol 7 (2008) „Interes WM Pana wspomniałem Królowi Imości...” Listy Jana Jerzego Przebendowskiego podskarbiego wielkiego koronnego do Adama Mikołaja Sieniawskiego wojewody bełskiego i hetmana wielkiego koronnego z lat 1704–1725, w opracowaniu Adama Perłakowskiego, Abstrakt   PDF
Ewa Danowska
 
Vol 3 (2016): Res Gestae „Jesień Narodów” – rozpad bloku komunistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej w szkolnej edukacji historycznej we współczesnej Polsce Abstrakt   PDF
Teresa Maresz
 
Vol 4 (2005) „Manelek dwie i pereł sznurów cztery”. O szlacheckich inwentarzach posagowych i pośmiertnych z XVIII w. Abstrakt   PDF
Bożena Popiołek
 
Vol 8 (2009) „Nasz klient – nasz pan” – organizacja nowoczesnego handlu obuwiem firmy „Bata” w Polsce międzywojennej Abstrakt   PDF
Łukasz Płatek
 
Vol 10 (2011) „Ocalić od zapomnienia”. Sprawozdanie z wyjazdu naukowego Studenckiego Koła Naukowego Historyków UP do Leicester. Szczegóły   PDF
Anna Hejczyk, Krzysztof Kędziora, Piotr Magiera
 
Vol 7 (2008) „Z ziemi włoskiej do Polski...” – 2 korpus a kraj, Kraków 26–28 października 2007. Abstrakt   PDF
Artur Jachna
 
Vol 8 (2009) „Za me występki łzami ostatni życia mego poruszam moment…” Testament Teresy z Tyzenhauzów ogińskiej, kasztelanowej witebskiej, 14 lipca 1729 roku. Abstrakt   PDF
Agnieszka Kwapińska
 
Vol 8 (2009) „Za wszelkie świadczone mnie łaski i dobroczynności”. Testament Katarzyny Drużbackiej z 1722 roku. Abstrakt   PDF
Bożena Popiołek
 
Vol 3 (2004): Księga Jubileuszowa Profesora Feliksa Kiryka „Zamek, którego i gruzów już nie ma"? Zamek w Pruchniku. Lokalizacja i zmiany własnościowe do pocz. XVII wieku. Szczegóły   PDF
Marian Wolski
 
526 - 548 z 548 elementów << < 17 18 19 20 21 22 


ISSN: 2451-0068