Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 7 (2008) Czesław Michalski, Akademicki Związek Sportowy w Krakowie, część I, 1909–1945, Prace Monograficzne Akademii Pedagogicznej im. komisji Edukacji Narodowej w krakowie nr 457, Kraków 2007. Abstrakt   PDF
Ludwik Mroczka
 
Vol 11 (2011): Bitwa pod Grunwaldem w historii i tradycji Polski i Litwy Czy duchowni kronikarze potraĮ li opisać „wielkie starcie”? Uwagi o bitwie, liczebności i stratach obu armii w świetle źródeł i nowszej historiograĮ i polskiej Abstrakt   PDF
Jerzy Rajman
 
Vol 3 (2004): Księga Jubileuszowa Profesora Feliksa Kiryka Czy książęta gdańscy dynastii Subisławiców byli w XII i w początkach XIII wieku namiestnikami krakowskich książąt-pryncepsów? Szczegóły   PDF
Gerard Labuda
 
Vol 1 (2001) Członkowie Komendy Gtównej SZP-ZWZ-AK więźniami KL Auschwitz. Abstrakt   PDF
Jerzy Dębski
 
Vol 1 (2015): Res Gestae DAY OF NATIONAL UNITY IN HISTORICAL POLITICS OF RUSSIAN FEDERATION. Abstrakt   PDF
Dagmara Moskwa
 
Vol 6 (2007) Dmitrij Wołkogonow, Lenin, Prorok raju, Apostoł piekła, wyd. II, Warszawa 2006. Abstrakt   PDF
Marek Herma
 
Vol 10 (2011) Dokument Agnieszki księżnej świdnicko-jaworskiej z 1 I 1380 roku. Szczegóły   PDF
Dawid Kopa
 
Vol 10 (2011) Dokumentacja i renowacja polskich cmentarzy w Tanzanii i Ugandzie. Szczegóły   PDF
Hubert Chudzio
 
Vol 5 (2007): Premonstratensi na ziemiach polskich w średniowieczu i epoce nowożytnej. Dokumenty do dziejów sląskich premonatratensów i premonstrantek zachowane w zasobie Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Abstrakt   PDF
Roman Stelmach
 
Vol 4 (2005) Dokumenty Kancelarii Państwa. Republika Weimarska. Abstrakt   PDF
Mirosław Kłusek
 
Vol 7 (2008) Dokumenty polskie z archiwów dawnego Królestwa Węgier, t. I–IV, wyd. Stanisław A. Sroka, towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, Kraków 1998–2006 Abstrakt   PDF
Paweł Gołdyn
 
Vol 2 (2003) Dorothee Schmitz-Koster, W imię rasy. Dzieci dla Fuhrera - mity i rzeczywistość, Warszawa 2000. Szczegóły   PDF
Edyta Chrobaczyńska-Plucińska
 
Vol 2 (2016): Res Gestae Droga Jerzego Panejki do katedry prawa administracyjnego i nauki administracji na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie Abstrakt   PDF
Przemysław Marcin Żukowski
 
Vol 1 (2015): Res Gestae DROGI POLAKÓW Z ARMII CARSKIEJ DO ARMII CZERWONEJ. Abstrakt   PDF
Jakub Wojtkowiak
 
Vol 3 (2004): Księga Jubileuszowa Profesora Feliksa Kiryka Drogi, ulice i mosty w nowożytnym mieście Leżajsku. Szczegóły   PDF
Józef Półćwiartek
 
Vol 4 (2005) Druga próba uruchomienia produkcji silników lotniczych Polskie Zakłady SŠkody (1926–1935). Abstrakt   PDF
Mariusz Majewski
 
Vol 2 (2016): Res Gestae Druga strona sojuszu. Ale jakiego? Garść uwag i re$eksji na temat najnowszej książki Anny Zapalec Szczegóły   PDF
Krzysztof Kania, Krzysztof Kloc
 
Vol 5 (2007): Premonstratensi na ziemiach polskich w średniowieczu i epoce nowożytnej. Duchowość premonstratenska a reforma gregoriańska w Polsce. Abstrakt   PDF
Grzegorz Ryś
 
Vol 3 (2004): Księga Jubileuszowa Profesora Feliksa Kiryka Duszpasterstwo parafialne w Sandomierzu u schyłku XVI i w pierwszej połowie XVII wieku. Szczegóły   PDF
Waldemar Kowalski
 
Vol 3 (2004): Księga Jubileuszowa Profesora Feliksa Kiryka Dwie tradycje rządów andegaweńskich 1370-1386 w piśmiennictwie staropolskim. Szczegóły   PDF
Krzysztof Baczkowski
 
Vol 7 (2008) Dydaktyka historii jako dyscyplina akademicka wobec wyzwań współczesności Kraków 28–29 września 2006. Abstrakt   PDF
Lucyna Kudła
 
Vol 9 (2010) Dydaktyka historii jako dyscyplina akademicka wobec wyzwań współczesności, pod red. l ucyny Kudły i Czesława Nowarskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2008, 260 ss. Szczegóły   PDF
Grzegorz Chomnicki
 
Vol 15 (2013) Dydaktyka historii na Uniwersytecie pedagogicznym (Wyższej Szkole Pedagogicznej, Akademii Pedagogicznej) w Krakowie w okresie przemian edukacyjnych. Abstrakt   PDF
Janina Mazur
 
Vol 7 (2008) Dyplomacja hiszpańska wobec rywalizacji mocarstw europejskich w turcji (w świetle depesz przedstawicieli Hiszpanii w konstantynopolu w latach 1831–1841). Abstrakt   PDF
Barbara Obtułowicz
 
Vol 2 (2003) Dziat alność charytatywna Towarzystwa Literackiego Przyjaciół Polski w Londynie u schyl ku XIX wieku. Szczegóły   PDF
Jadwiga Czerwińska
 
51 - 75 z 478 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>