Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 6 (2018): Res Gestae Hylzenowie, Platerowie i Tyzenhauzowie. Szlachta inflancka i jej rola w życiu politycznym osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej Abstrakt   PDF
Łukasz Wróbel
 
Vol 6 (2007) I Warsztaty Historyczno-archiwalne Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Abstrakt   PDF
Łukasz Tomasz Sroka
 
Vol 2 (2003) Informacja o działalności Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Joachima Lelewela w Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Szczegóły   PDF
Jerzy Ciecieląg
 
Vol 3 (2004): Księga Jubileuszowa Profesora Feliksa Kiryka Instruktarz krakowskiej wagi wielkiej z 1602 roku. Szczegóły   PDF
Zdzisław Noga
 
Vol 6 (2007) Instytucja małżeństwa w świetle intercyz przedślubnych w okresie staropolskim. Abstrakt   PDF
Joanna Kuchta
 
Vol 15 (2013) Interpersonalizacja procesu kształcenia i mobilność jaki ważne elementy rozwijania komoetencji studentów studiów historycznych. Abstrakt   PDF
Marek Wilczyński
 
Vol 14 (2013): In Memoriam Jerzy Gołębiowski (1934-2010) Interwencjonizm państwowy w przemyśle na łamach „Polski Gospodarczej” z lat 1930–1939. Abstrakt   PDF
Edyta Majcher-Ociesa
 
Vol 12 (2012): Numer jubileuszowy Inwentaryzacja grobów i kwater wojennych. Sprawozdanie z obozu naukowego Studenckiego Koła Naukowego Historyków UP w powiecie brzeskim w 2011 roku Szczegóły   PDF
Paweł Czernich, Krzysztof Śmigielski
 
Vol 3 (2016): Res Gestae Inwentarz klucza miechowskiego z 1731 r. Abstrakt   PDF
Mateusz Makowski
 
Vol 8 (2009) Isabel Burdiel, No se puede reinar inocentemente, Espasa, Madrid 2004, 439 ss. Abstrakt   PDF
Barbara Obtułowicz
 
Vol 6 (2007) Janusz Szczepański, Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku, Warszawa–Pułtusk 2000. Abstrakt   PDF
Łukasz Tomasz Sroka
 
Vol 12 (2012): Numer jubileuszowy Jerzy Gordziejew, Komisje porządkowe cywilno-wojskowe w Wielkim Księstwie Litewskim w okresie Sejmu Czteroletniego (1789-1792), Kraków 2010 Szczegóły   PDF
Przemysław Jędrzejewski
 
Vol 14 (2013): In Memoriam Jerzy Gołębiowski (1934-2010) Jerzy Gołębiowski (1934-2010) Abstrakt   PDF
Jacek Chrobaczyński
 
Vol 7 (2018): Res Gestae Jerzy Pałosz, Ten wspaniały strajk ludzkości, z dziejów żołnierzy frontu wschodniego Wielkiej Wojny, Kraków 2018, Wydawnictwo Libron, ss. 282. Szczegóły   PDF
Krzysztof Śmigielski
 
Vol 5 (2007): Premonstratensi na ziemiach polskich w średniowieczu i epoce nowożytnej. Jeszcze o początkach rybnickiej fundacji norbertanek. Abstrakt   PDF
Monika Kopka
 
Vol 7 (2008) Joanna Brzózka, Dzieje rodziny Florkiewiczów herbu Ozdoba z Młoszowej w XIX wieku, Biblioteka krakowska, nr 148, towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków krakowa, kraków 2006, ss. 273 + il. i tab. Abstrakt   PDF
Ewa Danowska
 
Vol 3 (2016): Res Gestae Jolanta Gwioździk, Kultura pisma i książki w żeńskich klasztorach dawnej Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, Katowice 2015 Szczegóły   PDF
Edyta Pluta
 
Vol 3 (2016): Res Gestae Jolanta Gwioździk, Kultura pisma i książki w żeńskich klasztorach dawnej Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015 Szczegóły   PDF
Edyta Pluta
 
Vol 10 (2011) Jubileusz Profesora Stanisława Grzybowskiego. Szczegóły   PDF
Franciszek Leśniak
 
Vol 9 (2010) Julia M.H. Smith, Europa po Rzymie. Historia kulturowa lat 500–1000. Nowe ujęcie , tł. A. Czwojdrak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, 353 ss. Szczegóły   PDF
Urszula Sułkowska
 
Vol 10 (2011) Jurek (Jerzy Gołębiowski 1943-2010). Szczegóły   PDF
Kazimierz Karolczak
 
Vol 4 (2017): Res Gestae K pohľadu československej diplomacie na poľsko-ruskú vojnu v rokoch 1919–1920 Abstrakt   PDF
Ľubica Harbuľová
 
Vol 15 (2013) k. Stasiewicz, Barbara Sanguszkowa i Eżbieta Drużbacka w świetle nowych źródeł, Olsztyn 2010. Abstrakt   PDF
Urszula Kicińska
 
Vol 5 (2017): Res Gestae Kann die Annahme der weltlichen Kriege in die spätantike Kirchengeschichten als diese Gattung der Geschichtsschreibung an die Mustern der militärisch-politischen Zeitgeschichten annähernd bewertet werden? Der Fall des Kirchenhistorikers Sokrates Abstrakt   PDF
Michał Stachura
 
Vol 6 (2018): Res Gestae Karol Kłodziński, Officium a rationibus. Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu, Toruń 2017 Szczegóły   PDF
Robert Suski
 
126 - 150 z 548 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2451-0068