Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 12 (2012): Numer jubileuszowy Kształtowanie się sieci parafialnej w prepozyturze kieleckiej w czasach średniowiecza Abstrakt   PDF
Marcin Grabkowski
 
Vol 3 (2004): Księga Jubileuszowa Profesora Feliksa Kiryka Kupcy z krajów imperium tureckiego w handlu naddniestrzańskim w połowie XVIII wieku. Szczegóły   PDF
Jerzy Motylewicz
 
Vol 7 (2008) kuratela tybru i prefektura miasta – najwyższe urzędy administracyjne stolicy Rzymu w cursus honorum P. Corneliusa Anullinusa i L. Caesoniusa Lucillusa Macera Rufinianusa. Abstrakt   PDF
Katarzyna Kapłoniak
 
Vol 1 (2001) Kwestia organizacji cechowej rzemieślników żydowskich w województwie krakowskim w dwudziestoleciu międzywojennym. Abstrakt   PDF
Piotr Trojański
 
Vol 5 (2007): Premonstratensi na ziemiach polskich w średniowieczu i epoce nowożytnej. Latyfundium klasztoru żukowskiego w średniowieczu. Abstrakt   PDF
Marek Smoliński
 
Vol 2 (2003) Lecznictwo w klasztorze benedyktynek w Sandomierzu. Szczegóły   PDF
Anna Szylar
 
Vol 4 (2005) Lee Miller, Roanoke: Solving the Mystery of the Lost Colony,New York 2002. Abstrakt   PDF
Paweł Konieczny
 
Vol 3 (2004): Księga Jubileuszowa Profesora Feliksa Kiryka Legaty testamentowe kanonika krakowskiego Adama z Będkowa z 1451 roku dla rodziny. Szczegóły   PDF
Alicja i Jan Szymczakowie
 
Vol 10 (2011) Leon Żuławski, Oblężenie Limanowy, czyli rzeź galicyjska 1846 wierszem i inne utwory, oprac. Joanna M. Dziewulska, wyd. i notą bibliograficzną opatrzył Jacek Żuławski, Kraków 2010, 252 ss. Szczegóły   PDF
Ewa Danowska
 
Vol 8 (2009) lidia Łazurko, „Czasopismo «Kwartalnik Historyczny» i rozwój polskiej historiografii ostatniej ćwierci XIV – pierwszej połowy XX stulecia” (autoreferat dysertacji na stopień kandydata nauk historycznych), Kijów–Drohobycz 2008, 18 ss. Abstrakt   PDF
Alfred Toczek
 
Vol 2 (2016): Res Gestae Lisa Demets, Jan Dumolyn, Urban chronicle writing in late medieval Flanders: the case of Bruges during the Flemish Revolt of 1482–1490, “Urban History”, 43 (1) 2016, s. 28–45 Szczegóły   PDF
Dawid Gołąb
 
Vol 2 (2003) Ludwik Mroczka Polacy i Ukraińcy między koegzystencją a konforntacją. Abstrakt   PDF
Ludwik Mroczka
 
Vol 7 (2008) Lukas ˇ Fasora, Svobodný obcan ve svobodné obci? Obcanské elity a obecní samospráva města Brna 1851–1914, Země a kultura ve strědní Evropě, 6, Brno 2007. Abstrakt   PDF
Hanna Kozińska-Witt
 
Vol 6 (2007) Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura. Abstrakt   PDF
Łukasz Tomasz Sroka
 
Vol 9 (2010) M. Bilgin, Britain and Turkey in the Middle East: Politics and Influence in the Early Cold War Era, Tauris Academic Studies, London–New York 2008, 323 ss. Szczegóły   PDF
Joanna Janus
 
Vol 15 (2013) M. Dębowska, Klasztor Norbertanek w Imbramowicach. Studia i materiały, Lublin 2012. Abstrakt   PDF
Agnieszka Baran
 
Vol 1 (2015): Res Gestae Maciej Ziemierski, Skład osobowy Sądu Wyższego Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim w XVII – XVIII wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, ss. 400. Szczegóły   PDF
Franciszek Leśniak
 
Vol 1 (2001) Manuel Godoy w świetle polskiej prasy przełomu XVIII/XIX wieku. Abstrakt   PDF
Barbara Obtułowicz
 
Vol 1 (2001) Maria Jaczynowska, Danuta Musiał, Marek Stępień, Historia starożytna, Warszawa 1999. Szczegóły   PDF
Jerzy Ciecieląg
 
Vol 4 (2005) Maria Przybyszewska, Radomyśl Wielki. Dzieje miasta i gminy, Kilece 2001. Abstrakt   PDF
Iwona Miczka
 
Vol 6 (2007) Marian Fortuna (1950–2006). Abstrakt   PDF
Anna Paciorek
 
Vol 13 (2013): Bunt wójta Alberta Kraków i Opole we wzajemnych związkach w XIV wieku Małe miasta przy granicy śląsko-małopolskiej w XIV w. Geneza – funkcje – warunki rozwoju. Abstrakt   PDF
Dorota Lisowicz
 
Vol 15 (2013) "Małżonce mojej za życzliwość zaś jej i pracę ..."- w kręgu rodziny Franciszka Marcina Wolskiego. Abstrakt   PDF
Justyna Wieczorek
 
Vol 7 (2008) Miasta polskie w średniowieczu i czasach nowożytnych, Kraków, 1–2 czerwca 2007. Abstrakt   PDF
Paweł Gołdyn
 
Vol 14 (2013): In Memoriam Jerzy Gołębiowski (1934-2010) Miasta regionu górnej Wisły w XIX-XX w. (1857-2009). Abstrakt   PDF
Jan Rajman
 
176 - 200 z 498 elementów << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


ISSN: 2451-0068