Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 10 (2011) Kronika życia naukowego Instytutu Historii I –XII 2009. Szczegóły   PDF
Łukasz Tomasz Sroka
 
Vol 8 (2009) Kronika życia naukowego Instytutu Historii 2007–2008. Abstrakt   PDF
Łukasz Tomasz Sroka
 
Vol 7 (2008) kronika życia naukowego Instytutu Historii 2006–2007. Abstrakt   PDF
Łukasz Tomasz Sroka
 
Vol 9 (2010) Kronika życia naukowego Instytutu Historii VII–XII 2008. Szczegóły   PDF
Lukasz Tomasz Sroka
 
Vol 1 (2001) Kronika życia naukowego Instytutu Historii za lata 1999/2000-2000/2001. Szczegóły   PDF
Marian Fortuna
 
Vol 4 (2005) Kronika życia naukowego Instytutu Historii za lata 2001/2002–2003/2004. Abstrakt   PDF
Marian Fortuna
 
Vol 12 (2012): Numer jubileuszowy Krzysztof Tracki, Ostatni kanclerz litewski Joachim Litawor Chreptowicz w okresie Sejmu Czteroletniego 1788-1792, Wydawnictwo Czas, Wilno 2007 Szczegóły   PDF
Piotr Magiera
 
Vol 6 (2007) Krzysztof Urbański, Gminy żydowskie duże w województwie kieleckim, Kielce 2003. Abstrakt   PDF
Artur Jachna
 
Vol 5 (2017): Res Gestae ks. Mirosław Stanisław Wróbel, Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie. Analiza tekstologiczna, historyczna i socjologiczna, Lublin 2013 Szczegóły   PDF
Michał Liana
 
Vol 15 (2013) Ks. W. Muszalski, Uwgi z życia szkolneg. Pamiętnik radomskiego katechety z lat 1917-1919, wstęp i opracowanie I. Krasińska, M. Stawiak-Ososińska, Kielce 2012. Abstrakt   PDF
Ewa Danowska
 
Vol 11 (2011): Bitwa pod Grunwaldem w historii i tradycji Polski i Litwy Książę Witold Wielki w kampanii letniej 1410 r. w ocenie Jana Długosza Abstrakt   PDF
Žydrūnas Mačiukas
 
Vol 9 (2010) Księgozbiór prywatny neapolitańskiego biskupa Michele Natale – ofiary terroru w roku 1799 Abstrakt   PDF
Andrzej Dróżdż
 
Vol 12 (2012): Numer jubileuszowy Kształtowanie się sieci parafialnej w prepozyturze kieleckiej w czasach średniowiecza Abstrakt   PDF
Marcin Grabkowski
 
Vol 3 (2004): Księga Jubileuszowa Profesora Feliksa Kiryka Kupcy z krajów imperium tureckiego w handlu naddniestrzańskim w połowie XVIII wieku. Szczegóły   PDF
Jerzy Motylewicz
 
Vol 7 (2008) kuratela tybru i prefektura miasta – najwyższe urzędy administracyjne stolicy Rzymu w cursus honorum P. Corneliusa Anullinusa i L. Caesoniusa Lucillusa Macera Rufinianusa. Abstrakt   PDF
Katarzyna Kapłoniak
 
Vol 1 (2001) Kwestia organizacji cechowej rzemieślników żydowskich w województwie krakowskim w dwudziestoleciu międzywojennym. Abstrakt   PDF
Piotr Trojański
 
Vol 5 (2007): Premonstratensi na ziemiach polskich w średniowieczu i epoce nowożytnej. Latyfundium klasztoru żukowskiego w średniowieczu. Abstrakt   PDF
Marek Smoliński
 
Vol 2 (2003) Lecznictwo w klasztorze benedyktynek w Sandomierzu. Szczegóły   PDF
Anna Szylar
 
Vol 4 (2005) Lee Miller, Roanoke: Solving the Mystery of the Lost Colony,New York 2002. Abstrakt   PDF
Paweł Konieczny
 
Vol 3 (2004): Księga Jubileuszowa Profesora Feliksa Kiryka Legaty testamentowe kanonika krakowskiego Adama z Będkowa z 1451 roku dla rodziny. Szczegóły   PDF
Alicja i Jan Szymczakowie
 
Vol 10 (2011) Leon Żuławski, Oblężenie Limanowy, czyli rzeź galicyjska 1846 wierszem i inne utwory, oprac. Joanna M. Dziewulska, wyd. i notą bibliograficzną opatrzył Jacek Żuławski, Kraków 2010, 252 ss. Szczegóły   PDF
Ewa Danowska
 
Vol 8 (2009) lidia Łazurko, „Czasopismo «Kwartalnik Historyczny» i rozwój polskiej historiografii ostatniej ćwierci XIV – pierwszej połowy XX stulecia” (autoreferat dysertacji na stopień kandydata nauk historycznych), Kijów–Drohobycz 2008, 18 ss. Abstrakt   PDF
Alfred Toczek
 
Vol 2 (2016): Res Gestae Lisa Demets, Jan Dumolyn, Urban chronicle writing in late medieval Flanders: the case of Bruges during the Flemish Revolt of 1482–1490, “Urban History”, 43 (1) 2016, s. 28–45 Szczegóły   PDF
Dawid Gołąb
 
Vol 2 (2003) Ludwik Mroczka Polacy i Ukraińcy między koegzystencją a konforntacją. Abstrakt   PDF
Ludwik Mroczka
 
Vol 7 (2008) Lukas ˇ Fasora, Svobodný obcan ve svobodné obci? Obcanské elity a obecní samospráva města Brna 1851–1914, Země a kultura ve strědní Evropě, 6, Brno 2007. Abstrakt   PDF
Hanna Kozińska-Witt
 
176 - 200 z 535 elementów << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


ISSN: 2451-0068