Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 6 (2007) Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura. Abstrakt   PDF
Łukasz Tomasz Sroka
 
Vol 9 (2010) M. Bilgin, Britain and Turkey in the Middle East: Politics and Influence in the Early Cold War Era, Tauris Academic Studies, London–New York 2008, 323 ss. Szczegóły   PDF
Joanna Janus
 
Vol 15 (2013) M. Dębowska, Klasztor Norbertanek w Imbramowicach. Studia i materiały, Lublin 2012. Abstrakt   PDF
Agnieszka Baran
 
Vol 1 (2015): Res Gestae Maciej Ziemierski, Skład osobowy Sądu Wyższego Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim w XVII – XVIII wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, ss. 400. Szczegóły   PDF
Franciszek Leśniak
 
Vol 1 (2001) Manuel Godoy w świetle polskiej prasy przełomu XVIII/XIX wieku. Abstrakt   PDF
Barbara Obtułowicz
 
Vol 1 (2001) Maria Jaczynowska, Danuta Musiał, Marek Stępień, Historia starożytna, Warszawa 1999. Szczegóły   PDF
Jerzy Ciecieląg
 
Vol 4 (2005) Maria Przybyszewska, Radomyśl Wielki. Dzieje miasta i gminy, Kilece 2001. Abstrakt   PDF
Iwona Miczka
 
Vol 6 (2007) Marian Fortuna (1950–2006). Abstrakt   PDF
Anna Paciorek
 
Vol 13 (2013): Bunt wójta Alberta Kraków i Opole we wzajemnych związkach w XIV wieku Małe miasta przy granicy śląsko-małopolskiej w XIV w. Geneza – funkcje – warunki rozwoju. Abstrakt   PDF
Dorota Lisowicz
 
Vol 6 (2018): Res Gestae Małżeństwo Włodzimierza Igorewicza z córką chana Konczaka... Przyczynek do badań nad wpływem małżeństw mieszanych na relacje rusko-połowieckie Abstrakt   PDF
Michał Michalski
 
Vol 15 (2013) "Małżonce mojej za życzliwość zaś jej i pracę ..."- w kręgu rodziny Franciszka Marcina Wolskiego. Abstrakt   PDF
Justyna Wieczorek
 
Vol 7 (2008) Miasta polskie w średniowieczu i czasach nowożytnych, Kraków, 1–2 czerwca 2007. Abstrakt   PDF
Paweł Gołdyn
 
Vol 14 (2013): In Memoriam Jerzy Gołębiowski (1934-2010) Miasta regionu górnej Wisły w XIX-XX w. (1857-2009). Abstrakt   PDF
Jan Rajman
 
Vol 1 (2015): Res Gestae Michael Alfred Peszke, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939–1946. Koncepcje strategiczne i realia geopolityki, przeł. Tomasz Fiedorek, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2014, ss. 396. Szczegóły   PDF
Krzysztof Kloc
 
Vol 1 (2015): Res Gestae Międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Stosunki polsko-węgiersko-słowackie na przestrzeni wieków”, Nowy Targ, 9–10 marca 2015 roku. Szczegóły   PDF
Przemysław Jędrzejewski, Gabriel Szuster
 
Vol 13 (2013): Bunt wójta Alberta Kraków i Opole we wzajemnych związkach w XIV wieku Miejsce książąt opolskich w polityce Kazimierza Wielkiego względem Śląska. Abstrakt   PDF
Tomasz Nowakowski
 
Vol 3 (2004): Księga Jubileuszowa Profesora Feliksa Kiryka Mieszczaństwo średniowiecznego Lipna. Szczegóły   PDF
Janusz Bieniak
 
Vol 3 (2004): Księga Jubileuszowa Profesora Feliksa Kiryka Mieszkanie gdańskiego kupca zbożowego w XVII wieku. Szczegóły   PDF
Maria Bogucka
 
Vol 4 (2017): Res Gestae Mikrohistoria o wielkiej sprawie. Kilka uwag i refleksji po lekturze Abstrakt   PDF
Jacek Chrobaczyński
 
Vol 3 (2016): Res Gestae Miranda Aldhouse-Green, Bog Bodies Uncovered: Solving Europe’s Ancient Mystery, Londyn 2015 Szczegóły   PDF
Mateusz Okoński
 
Vol 6 (2007) Misionári, gentes a christianizácia. Abstrakt   PDF
Rastislav Koźiak
 
Vol 4 (2017): Res Gestae Mityczne wschodnie granice Polski w Chorographia Regni Poloniae a rzeczywistość polityczna w czasach Jana Długosza Abstrakt   PDF
Barbara Bielaszka-Podgórny
 
Vol 4 (2005) Monety Aretasa IV i Agryppy I a chronologia życia Jesusa. Czy Jezus został ukrayżowany w 21 r. po Chr. ? Abstrakt   PDF
Jerzy Ciecieląg
 
Vol 15 (2013) Motywy orientalne w greckim malarstwie wazowym okresu geometrycznego (Kronika Geometryczna). Abstrakt   PDF
Marek Jakisz
 
Vol 3 (2016): Res Gestae Muzeum II Wojny Światowej. Katalog wystawy głównej, autorzy: Rafał Wnuk, Paweł Machcewicz, Oliwia Gałka-Olejko, Łukasz Jasiński, współpraca Jan Daniluk, Gdańsk 2016. (Kilka uwag i refleksji historyka) Abstrakt   PDF
Jacek Chrobaczyński
 
201 - 225 z 535 elementów << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


ISSN: 2451-0068