Czasopismo "Res Gestae" utworzono w 2015 i stanowi kontynuację  periodyków "Prace historyczne" (1962-1999) oraz "Studia historica" (2000-2013) wydawanych przez przez Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego (dawniej= Wyższa Szkoła Pedagogiczna/Akademia Pedagogiczna).

Czasopismo jest indeksowane w bazach: BazHum, Central and East European Online Library, Index Copernicus International oraz The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Aktualny numer

Tom 12 (2021): Res Gestae
					Pokaż  Tom 12 (2021): Res Gestae
Opublikowane: 2021-06-13

Karta tytułowa

Spis treści

In Memoriam

Wyświetl wszystkie wydania