O czasopiśmie

ISSN online: 2451-0068

ISSN wersja papierowa: 2450-4475

O czasopiśmie

Redakcja czasopisma historycznego Res Gestae otwarta jest na wszelkie tematy z zakresu nauk historycznych. Dotyczy to zarówno ram chronologicznych, jak i problemowych. Chcielibyśmy, aby nasz periodyk stał się miejscem prezentacji najnowszych osiągnięć badawczych, ale i wymiany myśli czy polemiki pomiędzy autorami.

Czasopismo "Res Gestae" utworzono w 2015 i stanowi kontynuację  periodyków "Prace historyczne" (1962-1999) oraz "Studia historica" (2000-2013) wydawanych przez Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego (dawniej Wyższa Szkoła Pedagogiczna/Akademia Pedagogiczna).

Czasopismo jest indeksowane w bazach: BazHum, Central and East European Online Library, Index Copernicus International oraz The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Od początku 2023 roku czasopismo Res Gestae indeksowane jest w bazie ERIH PLUS, europejskim indeksie bibliograficznym z zakresu humanistyki i nauk społecznych.

Punktacja według listy MEiN: 70 punktów.

Ogłoszenia

Tom XVII

2023-04-03

Teksty do tomu XVII - jesiennego (wydanie w grudniu 2023 r.) przyjmujemy do 31 lipca 2023 r. za pośrednictwem strony czasopisma i systemu Open Journal System. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt na adres adrian.szopa@up.krakow.pl

Ważna informacja: od numeru XVI zmieniony został sposób redagowania przypisów i bibliografii. Obowiązują ustalenia, które można odnaleźć jako SYSTEM 1:  http://www.wydawnictwoup.pl/s/informacje_dla_autorow/

Przeczytaj więcej na temat Tom XVII

Aktualny numer

Tom 16 (2023): Res Gestae
					Pokaż  Tom 16 (2023): Res Gestae
Opublikowane: 2023-07-15

Artykuły

Wyświetl wszystkie wydania