O czasopiśmie

ISSN online: 2451-0068

ISSN wersja papierowa: 2450-4475

O czasopiśmie

Redakcja czasopisma historycznego Res Gestae otwarta jest na wszelkie tematy z zakresu nauk historycznych. Dotyczy to zarówno ram chronologicznych, jak i problemowych. Chcielibyśmy, aby nasz periodyk stał się miejscem prezentacji najnowszych osiągnięć badawczych, ale i wymiany myśli czy polemiki pomiędzy autorami.

Czasopismo "Res Gestae" utworzono w 2015 i stanowi kontynuację  periodyków "Prace historyczne" (1962-1999) oraz "Studia historica" (2000-2013) wydawanych przez Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego (dawniej Wyższa Szkoła Pedagogiczna/Akademia Pedagogiczna).

Czasopismo jest indeksowane w bazach: BazHum, Central and East European Online Library, Index Copernicus International oraz The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Od początku 2023 roku czasopismo Res Gestae ideksowane jest w bazie ERIH PLUS, europejskim indeksie bibliograficznym z zakresu humanistyki i nauk społecznych.

Punktacja według listy MEiN: 40 punktów.

Ogłoszenia

TOM XVI

2022-04-21

Teksty do tomu XVI - wiosennego (wydanie w czerwcu 2023 r.) przyjmujemy do 30 listopada 2022 r. za pośrednictwem platformy lub w przypadku trudności technicznych na adres Res.Gestae@up.krakow.pl

Ważna informacja: od numeru XVI zmieniamy sposób redagowania przypisów i bibliografii. Obowiązywać będą ustalenia, które można odnaleźć jako SYSTEM 1:  http://www.wydawnictwoup.pl/s/informacje_dla_autorow/

Przeczytaj więcej na temat TOM XVI

Aktualny numer

Tom 15 (2022): Res Gestae
					Pokaż  Tom 15 (2022): Res Gestae

Numer 15/2022

Opublikowane: 2023-02-06

Spis treści

Artykuły

Wyświetl wszystkie wydania