Kontakt

Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

"Res Gestae"

Polska/Poland

Główna osoba do kontaktu

Krzysztof Polek
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Historii i Archiwistyki

Wsparcie techniczne

dr Adrian Szopa