TOM XVI

2022-04-21

Teksty do tomu XVI - wiosennego (wydanie w czerwcu 2023 r.) przyjmujemy do 30 listopada 2022 r. za pośrednictwem platformy lub w przypadku trudności technicznych na adres Res.Gestae@up.krakow.pl

Ważna informacja: od numeru XVI zmieniamy sposób redagowania przypisów i bibliografii. Obowiązywać będą ustalenia, które można odnaleźć jako SYSTEM 1:  http://www.wydawnictwoup.pl/s/informacje_dla_autorow/