S. Pijaj, Opozycja w wiedeńskiej Radzie Państwa w latach siedemdziesiątych XIX w. (skład-organizacja-funkcjonowanie), Kraków 2011.

  • Łukasz Tomasz Sroka Instytut Historii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Słowa kluczowe: życie społeczne i polityczne, monarchia austro-węgierska, wiedeńska Rada Państwa

Abstrakt

Biogram autora

Łukasz Tomasz Sroka, Instytut Historii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Opublikowane
2014-03-13
Jak cytować
Sroka Łukasz T. (2014). S. Pijaj, Opozycja w wiedeńskiej Radzie Państwa w latach siedemdziesiątych XIX w. (skład-organizacja-funkcjonowanie), Kraków 2011. Res Gestae, 15, 262-266. https://doi.org/10.24917/2234
Dział
Recenzje