uroczystości rodzinne na dworze sułtana Mahmuda II w świetle raportów dyplomatycznych ambasadora hiszpańskiego w konstantynopolu w latach trzydziestych XIX wieku.

  • Barbara Obtułowicz Instytut Historii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Słowa kluczowe: dyplomacja, Hiszpania, Turcja

Abstrakt

Biogram autora

Barbara Obtułowicz, Instytut Historii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Opublikowane
2015-06-28
Jak cytować
ObtułowiczB. (2015). uroczystości rodzinne na dworze sułtana Mahmuda II w świetle raportów dyplomatycznych ambasadora hiszpańskiego w konstantynopolu w latach trzydziestych XIX wieku. Res Gestae, 6, 171-184. https://doi.org/10.24917/2423
Dział
Miscellanea