Krzysztof Urbański, Gminy żydowskie duże w województwie kieleckim, Kielce 2003.

  • Artur Jachna Kraków

Abstrakt

Biogram autora

Artur Jachna, Kraków
Opublikowane
2015-06-28
Jak cytować
JachnaA. (2015). Krzysztof Urbański, Gminy żydowskie duże w województwie kieleckim, Kielce 2003. Res Gestae, 6, 245-249. https://doi.org/10.24917/2429
Dział
Polemiki-Recenzje-Omówienia