Antoni Marszałek, Suwerenność i integracja europejska w polskiej myśli naukowej i politycznej do końca XIX wieku, Łódź 2005.

  • Ludwik Mroczka Instytut Historii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Abstrakt

Biogram autora

Ludwik Mroczka, Instytut Historii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Opublikowane
2015-06-28
Jak cytować
MroczkaL. (2015). Antoni Marszałek, Suwerenność i integracja europejska w polskiej myśli naukowej i politycznej do końca XIX wieku, Łódź 2005. Res Gestae, 6, 257-260. https://doi.org/10.24917/2431
Dział
Polemiki-Recenzje-Omówienia