Rodzina w historię wpisana... Czartoryscy – Polska – Europa. Historia i współczesność. Materiały pokonferencyjne, pod red. Zbigniewa Barana, Kraków 2003.

  • Kazimierz Karolczak Instytut Historii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Słowa kluczowe: Czrtoryscy, biografistyka, arystokracja

Abstrakt

Biogram autora

Kazimierz Karolczak, Instytut Historii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Opublikowane
2015-07-03
Jak cytować
KarolczakK. (2015). Rodzina w historię wpisana. Czartoryscy – Polska – Europa. Historia i współczesność. Materiały pokonferencyjne, pod red. Zbigniewa Barana, Kraków 2003. Res Gestae, 4, 237-241. https://doi.org/10.24917/2469
Dział
Polemiki-Recenzje-Omówienia