Dydaktyka historii jako dyscyplina akademicka wobec wyzwań współczesności, pod red. l ucyny Kudły i Czesława Nowarskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2008, 260 ss.

  • Grzegorz Chomnicki Instytut Historii UJ
Opublikowane
2016-01-09
Jak cytować
ChomnickiG. (2016). Dydaktyka historii jako dyscyplina akademicka wobec wyzwań współczesności, pod red. l ucyny Kudły i Czesława Nowarskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2008, 260 ss. Res Gestae, 9, 134-139. https://doi.org/10.24917/2906
Dział
Polemiki-Recenzje-Omówienia