Adam Puławski, Wobec „niespotykanego w dziejach mordu”. Rząd RP na uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, AK a eksterminacja ludności żydowskiej od „wielkiej akcji” do powstania w getcie warszawskim, Biblioteka Rocznika Chełmskiego, Chełm 2018, ss. 871

  • Jacek Chrobaczyński
Słowa kluczowe: Zagłada, Żydzi, stosunki polsko-żydowskie, wojna i okupacja 1939-1945
Opublikowane
2020-02-07
Jak cytować
ChrobaczyńskiJ. (2020). Adam Puławski, Wobec „niespotykanego w dziejach mordu”. Rząd RP na uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, AK a eksterminacja ludności żydowskiej od „wielkiej akcji” do powstania w getcie warszawskim, Biblioteka Rocznika Chełmskiego, Chełm 2018, ss. 871. Res Gestae, 9, 139-145. Pobrano z https://resgestae.up.krakow.pl/article/view/6897
Dział
Recenzje