Українське соціалістичне селянсько-робітниче об’єднання („Сельроб”): стан дослідження та перспективи подальшого вивчення

  • Маріанна Пиріг Ukrainian Catholic University (L’viv)
Słowa kluczowe: Ukraińskie Włościańsko-Robotnicze Zjednoczenie Socjalistyczne „Sel’rob”, Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy, lewicowy ruch radykalny, Ukraina Zachodnia, okres międzywojenny, Ukrainian Socialist Peasant Workers’ Union “Sel’rob”, Communist Party of Western Ukraine, le€ radical movement, Western Ukraine, interwar period
Opublikowane
2020-07-27
Jak cytować
ПирігМ. (2020). Українське соціалістичне селянсько-робітниче об’єднання („Сельроб”): стан дослідження та перспективи подальшого вивчення. Res Gestae, 10, 61-71. https://doi.org/10.24917/24504475.10.4
Dział
Artykuły