Proces aktotwórczy w kancelariach notarialnych z okresu międzywojennego na przykładzie miasta Tarnowa

Autor

  • Ewelina Kawa-Sołtys

DOI:

https://doi.org/10.24917/24504475.13.11

Słowa kluczowe:

akta notarialne, notariusz, Tarnów, proces aktotwórczy

Abstrakt

Artykuł jest próbą przedstawienia procesu aktotwórczego w kancelariach notarialnych w Tarnowie w okresie międzywojennym. Perspektywa ta została ukazana na podstawie oceny aktywności zawodowej notariuszy, uwagę skupiono dodatkowo na zmianach wprowadzonych mocą ustawy z 27 października 1933 r. zwanej „konstytucją notariatu polskiego”. Analiza procesu aktotwórczego przez pryzmat wytworów kancelaryjnych pozwoliła dostrzec faktyczną role tej ustawy w procesie spisywania akt. Kluczem do wyjaśnienia tego zjawiska stały się materiały z oddziału II oraz oddziału w Tarnowie Archiwum Narodowego w Krakowie. Praca składa się z trzech części. Pierwsza część przedstawia zagadnienia związane ze zmianami ustrojowymi wpływającymi na pracę w kancelariach notarialnych i konfrontuje je z dokumentacją zachowaną w archiwach. Kolejna cześć ma na celu analizę ilościową aktotwórczego aspektu pracy kancelarii. Ostatnia zaś to badania nad strukturą dokumentów notarialnych wybranych w oparciu o próbę reprezentatywną. W miejscu tym dokonano porównania budowy dokumentów na obszarze dawnego zaboru austriackiego przed i po 1933 r.

Pobrania

Opublikowane

2022-01-07

Jak cytować

Kawa-Sołtys, E. (2022). Proces aktotwórczy w kancelariach notarialnych z okresu międzywojennego na przykładzie miasta Tarnowa. Res Gestae, 13, 201–224. https://doi.org/10.24917/24504475.13.11

Numer

Dział

Artykuły