[1]
KopećM. 2019. Bartosz Drzewiecki, Feliks Kiryk, Kondrad Meus, Trzebinia. Dzieje miasta i regionu 1989–2017, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2018, ss. 462, tabele, wykresy kolorowe ilustracje, mapy, indeksy. Res Gestae. 7, (mar. 2019), 160-166. DOI:https://doi.org/10.24917/4818.