[1]
ПирігМ. 2020. Українське соціалістичне селянсько-робітниче об’єднання („Сельроб”): стан дослідження та перспективи подальшого вивчення. Res Gestae. 10, (lip. 2020), 61-71. DOI:https://doi.org/10.24917/24504475.10.4.