[1]
ŠvorcP. 2020. Český etnograf Jan Húsek a jeho výskumná cesta po slovensko-rusínskom pomedzí v 20. rokoch 20. storočia. Res Gestae. 11, (grudz. 2020), 98-110. DOI:https://doi.org/10.24917/24504475.11.6.