[1]
Suski, R. 2022. A.A. Kluczek, Primordia Romana. Mityczna przeszłość Rzymu i pamięć o niej w rzymskich numizmatach zaklęta, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019, ss. 561, ilustracje, tabele, mapy. Res Gestae. 13, (sty. 2022), 228–230.