[1]
Polek, K. 2022. Chaganat chazarski a Skandynawowie w Europie Wschodniej – kontakty i ich charakter w IX–X wieku. Res Gestae. 14, (lip. 2022), 5–57. DOI:https://doi.org/10.24917/24504475.14.1.