(1)
Chłosta-Sikorska, A. Wybrane Problemy mieszkańców Nowej Huty na podstawie listów do „Głosu Nowej Huty” z lat 1956–1970. Res Gestae 2023, 15, 132-146.