(1)
KłusekM. Dokumenty Kancelarii Państwa. Republika Weimarska. Res Gestae 2015, 4, 203-205.