(1)
Suski, R. Korespondencja Pliniusza Młodszego Z Cesarzem Trajanem, T. 1–2, Red. A. Dębiński, M. Jońca, I. Leraczyk, A. Łuka, Lublin 2017. Res Gestae 2018, 5, 132-136.