(1)
SuskiR. Karol Kłodziński, Officium a Rationibus. Studium Z dziejów Administracji Rzymskiej W Okresie Pryncypatu, Toruń 2017. Res Gestae 2018, 6, 311-313.