(1)
KopećM. Bartosz Drzewiecki, Feliks Kiryk, Kondrad Meus, Trzebinia. Dzieje Miasta I Regionu 1989–2017, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2018, Ss. 462, Tabele, Wykresy Kolorowe Ilustracje, Mapy, Indeksy. Res Gestae 2019, 7, 160-166.