(1)
UrbaniecA. Cywilna Administracja Prowincjonalna bizantyƄskiej Prefektury Praetorio Afryki W Latach 533-590. Res Gestae 2020, 11, 154-171.